På bildet fra venstre; Per Stubberud Lieng økonomisjef i Gausdal Landhandleri, Audun Løhre daglig leder i Gausdal Landhandleri, Arne Malonæs Bygg21, Aleksander Bjaaland adm.dir. Holte, Harald Rosingaunet produktdirektør Holte. Foto: Gisle Johnsen, GDF Media

Gausdal Landhandleri og Holte er tildelt Bygg21s Beste praksis-pris

Gausdal Landhandleri og Holte er tildelt Bygg21s Beste praksis pris for arbeidet med utviklingen av digital byggevarehandel.  

 Kartlegginger gjort av Bygg21 viser at hele prosessen «ordre til betaling» er svært manuell, ineffektiv og ressurskrevende i vår næring. 

- Alt for mange hender er involvert i prosesser som bestilling, vareplukk, distribusjon, varemottak og dokumentasjon. Dette er kapasitet som kunne vært brukt til mer produktivt og lønnsomt arbeid. Bedre planlegging, digital samhandling, bruk av kjente åpne standarder og god byggeplasslogistikk vil også gi mange positive miljøeffekter og en samfunnsøkonomisk grønn gevinst i form av høyere vareutnyttelse, færre transporter, mindre svinn og avfall. En slik arbeidsmetodikk vil legge et godt grunnlag for å tenke sirkulærøkonomi. Bedre sporbarhet i hele prosessen vil også være en viktig faktor i bekjempelse av kriminell virksomhet relatert til byggeprosjekter, heter det i en melding fra Bygg21.

Gausdal Landhandleri og Holte har tatt grep og utviklet løsninger for å øke graden av digital byggevarehandel og får derfor Bygg21s Beste praksis pris.

Begrunnelse for tildelingen:

«Digital byggevarehandel er nøkkelen til økt lønnsomhet og en mer digital byggeprosess.

Det er fortsatt mye manuelt arbeid knyttet til planlegging, produktidentifikasjon, bestillinger, varemottak, fakturakontroll og dokumentasjon, noe som bl.a. fører til mange feil og unødvendig høye transaksjonskostnader.

Gausdal Landhandleri og Holte har tatt initiativ for bedre samhandling i forbindelse med elektroniske bestillinger rett fra byggmesternes og entreprenørenes systemer.

Prosjektet har fokusert på å få opp graden av digital byggevarehandel gjennom bruk av eksisterende løsninger og åpne standarder, noe som er helt sentralt for å kunne få til god spredning i bransjen.

Prosjektet har etablert en enkel tilgang til «mine priser», hvor man kan gå rett fra kalkyle til bestilling og få kontroll på bestillinger, ordrebekreftelser, elektronisk varemottak og ha full kontroll på fakturaer.

Prosjektet har vært praktisk rettet og blitt gjennomført med god samhandling mellom alle involverte parter. Det er allerede oppnådd positive resultater i flere ledd.

Gausdal Landhandleri og Holte har også vært aktive med å dele informasjon om prosjektet i ulike bransjefora.

Gausdal Landhandleri og Holte bruker og deler Beste praksis og setter standard for en digital byggevarehandel.»

- Bare positive erfaringer, så langt
Gausdal Landhandleri og Holte startet i januar 2018 arbeidet med å sikre full digital flyt i byggeprosjekter. For å oppnå dette, må man bruke data som er tilgjengelige til enhver tid. Når dette skjer i strukturerte og gode systemer kan data gjenbrukes flere ganger. Fra før hadde Holte løst oppgaven med å importere IFC filer inn i kalkylesystemet SmartKalk. Jobben ble da å koble sammen selve kalkylen og Gausdal Landhandleri sine systemer ved hjelp av åpne standarder, NOBB sin varedatabase og Loqic sin løsning for EDI.

I starten av juni i fjor inviterte Gausdal Landhandleri og Holte en gruppe fremoverlente byggmestere og entreprenører til å delta i dette innovative prosjektet. Ti aktører takket ja til å bli med å teste denne nye løsningen. I slutten av juni var første pilotkunde i gang og første digitale bestilling kom like etter. I den seks måneder lange pilotperioden har dialogen og oppfølgingen av kundene vært tett. Prosjektet har krevd mye av både pilotkunder og prosjektdeltagere, og som i de fleste pilotprosjekter har det vært utfordringer. Men det har vært et stort engasjement og en sterk drivkraft under hele prosjektet til å få dette til. Motivasjonen har økt i takt med gode resultatene av løsningen. De pilotene som har kommet godt igang har meget positive tilbakemeldinger.

- Fra jeg importerer tegningen inn i SmartKalk til jeg har bestilt varene tar det ca. 30 minutter. Før kunne dette ta flere dager, sier Øystein Nordholm, daglig leder i Bygg-Team AS og engasjert pilotkunde. 

- Per bestiller rundt 80 prosent av byggevarene til et prosjekt digitalt. Nå trenger vi bare flere leverandører til å bli med på ordningen, sier han.

Neste steg i prosjektet er å lansere en app som muliggjør digitalt varemottak ved å scanne strekkoden på leveransen på byggeplass. Man kan også bestille varer direkte fra denne appen som er knyttet til Gausdal Landhandleri sine systemer.

Prosjektet er et samarbeid primært mellom Gausdal Landhandleri og Holte, men flere andre aktører har vært involvert. GS1 og Logiq har vært viktige og verdifulle bidragsytere

Det er utelukkende benyttet åpne standarder og teknologi som er tilgjengelig for alle i dette prosjektet.

Audun Løhre, daglig leder i Gausdal Landhandleri takket alle involverte parter for det gode samarbeidet og konstruktive tilnærmingen til oppgaven. Han rettet også en takk til Bygg21 som bidrar til god oppmerksomhet og motivasjon.

Prisen ble delt ut i forbindelse med Landhandlerimessa 2019 på Lillehammer 25. januar og mottatt av Audun Løhre daglig leder i Gausdal Landhandleri, Per Stubberud Lieng økonomisjef i Gausdal Landhandleri, Aleksander Bjaaland adm.dir. Holte og Harald Rosingaunet produktdirektør Holte. Begge mottok Bygg21s Beste praksis hammer og diplom. Prisen ble delt ut av Arne Malonæs, Bygg21.