Arbeiderne til Condotte ved Follobanen er nå dratt hjem, men har krav på lønn i oppsigelsestiden. Nå har februarlønningen uteblitt. Arbeiderne har også krav på lønn for mars måned. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Frykter staten kan ende opp med regningen for ubetalt Condotte-lønn

Dersom Condotte-lønninger uteblir, er Arbeiderpartiet bekymret for at staten ender opp med å måtte betale. Onsdag får samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen nye spørsmål om Follobanen i spørretimen på Stortinget.

Lønnsutbetalingene har latt vente på seg, til tross for forsikringer fra den italienske entreprenøren om at de skulle utbetales mandag.

- Vi hadde en samtale med noe av arbeiderne tirsdag klokken 10, og da var pengene ikke kommet på konto som avtalt, sa distriktssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Eirik Wangen Næss til Byggeindustrien på tirsdag formiddag.

Når Byggeindustrien kontakter Arbeidsmandsforbundet litt senere på dagen, har de fått meldinger om at en av arbeiderne skal ha fått inn penger på konto og at de fortløpende sjekker status for andre medemmer som har ikke har fått det de har krav på.

Har også krav på marslønn

Byggeindustrien meldte fredag at konkurstruede Condotte, som i januar ble kastet ut fra to milliardkontrakter på Follobanen, er på etterskudd med lønnsutbetalinger til 100 arbeidere og 100 funksjonærer som har jobbet i Norge.

I tillegg manglet også husleie for boliger som har huset Condotte-ansatte i Norge.

Dersom pengene ikke kommer på konto, melder oppbud eller går konkurs, kan staten selv ende opp med regningen.

- Ja, da kan det gå på lønnsgarantifondet, sier Næss.

- Hvor mye penger snakker vi om?

- Det eksakte tallet har jeg ikke, men vi snakker om litt over to månedslønner for de fleste av arbeiderne som verste scenario. De har litt utestående for januar som ble holdt tilbake i forbindelse med konkursordningen Condotte har fått på plass i Italia, og så er det februarlønna som foreløpig mangler. I tillegg har de fleste marslønna i vente også, som er den siste som skal komme i oppsigelsestiden, sier Eirik Wangen Næss.

Frykter lønssgarantiordningen slår inn

Transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, er bekymret for at staten kan komme til å måtte betale lønn til arbeidere hos en oppsagt italiensk entreprenør.

Follobanen og Condotte-saken er som en følge av de manglende lønnsutebetaligene, nok en gang kommet opp i Stortinget. Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson, Sverre Myrli (Ap), har levert inn et spørsmål til onsdagens spørretime der han spør samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om det er god bruk av offentlige midler å betale lønn til den oppsagte Follobane-entreprenøren.

- Dersom Condotte ikke utbetaler lønn til de ansatte, melder oppbud eller går konkurs, vil statens lønnsgarantiordning kunne slå inn. Altså kan resultatet bli at den norske stat må utbetale lønn til de ansatte i et italienskeid selskap. Mener statsråden dette er god bruk av det offentliges midler? Er spørsmålet Sverre Myrli stiller i onsdagens spørretime.

- Det høres overhodet ikke bra ut

Overfor Byggeindustrien sier Myrli at han er bekymret over det som skjer rundt den tidligere Follobane-entreprenøren.

- Dette høres overhodet ikke bra ut. Det spesielle her er at den norske stat først velger et italienskeid selskap i stedet for et norskeid selskap som bidrar til fellesskapet. Så avsluttes kontrakten og enden på visa kan nå altså bli at fellesskapet må betale lønn til de ansatte i det italienskeide selskapet, sier Myrli til Byggeindustrien.

- Byggeindustrien har tidligere avdekket at Condotte i 2016 sendte rundt 385 millioner kroner ut av landet til det vaklende morselskapet. Det ser vel heller ikke bra ut i lys av dette?

- Nei, det er mitt poeng også, sier Sverre Myrli.

- Vi må så på bygge- og anleggsbransjen som en viktig bransje som vi støtter opp om. Når vi bruker 26 milliarder kroner på et prosjekt som Follobanen, må vi som samfunn få igjen mer enn et hull i fjellet, legger han til.

Får telefoner fra funksjonærer

Ifølge Arbeidsmandsforbundet har de rundt 100 medlemmer fra Condotte som ikke har fått lønn.

I tillegg skal det være rundt 100 funksjonærer som er havnet i lignende situasjon.

– Vi jobber kun med sakene til våre medlemmer, men får også telefoner fra mange av funksjonærene som er frustrerte over situasjonen  som har oppstått, sier Eirik Wangen Næss.