<p>Byggeindustrien møtte anskaffelsesleder Jan Vormeland, prosjektdirektør Per David Borenstein og prosjektstyringsleder Morten Kristoffersen i Bane NOR tirsdag morgen. Kvelden i forveien hadde de tatt beslutningen om å kaste ut den italienske konkurstruede entreprenøren fra Follobane-prosjektet.</p>Illustrasjonsfoto: Trond JoelsonIllustrasjonsfoto: Trond JoelsonIllustrasjonsfoto: Trond JoelsonIllustrasjonsfoto: Trond JoelsonIllustrasjonsfoto: Trond JoelsonIllustrasjonsfoto: Trond Joelson

Bane NOR har kastet ut Condotte fra Follobanen - tar over kontraktene med hud og hår

Bane NOR har hevet avtalene med konkurstruede Condotte på Follobane-prosjektet, og tar over styringen selv. Byggherren holder tilbake betydelige beløp og varsler at en ny konkurranse kan komme ut i markedet snart.

– Vi er ikke betrygget av konkursbeskyttelsen Condotte har fått eller den restruktureringsplanen som ligger på bordet. Derfor har vi besluttet å heve kontraktene, sier prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, Per David Borenstein til Byggeindustrien. 

Arbeidene til Condotte har stått helt stille siden mandag 22. januar fordi underentreprenører og leverandører har hatt store beløp utestående hos entreprenøren.

Men til tross for at Bane NOR har hevet de to kontraktene med Condotte, er det fortsatt uklart hvordan den endelige modellen blir videre.

– Vi trer nå inn i underleverandørenens kontrakter som de har hatt med Condotte. Det betyr at de begynner å jobbe for oss nå, og det har de startet med allerede. Enkelte underentreprenører var i gang klokken 0700 i dag tidlig. I tillegg har vi satt ned en gruppe som ser på hvordan vi skal ta dette videre. Vi må sørge for at det som skjer nå er innenfor lov om offentlige anskaffelser, sier anskaffelsesleder for Follobaneprosjektet i Bane NOR, Jan Vormeland til Byggeindustrien.

– Dere skal ikke gå inn og styre dette prosjektet og underleverandørene til kontraktene skal være ferdige?

– Vi kunne jo gjort det med utførelsesentrepriser og rigget det på den måten, sier Vormeland. 

– Har dere i tilfelle kompetansen og ressursene til det?

– Organisasjonen er ikke satt opp til det på nåværende tidspunkt, så da må man i tilfelle gjøre noen grep. Vi har en plan A og en plan B, og manøvrerer innenfor lov om offentlige anskaffelser. Vi må konkurranseutsette dette, likebehandle og følge regelverket, sier Vormeland.

– Når kan en konkurranse komme ut i markedet?

Snart, sier Vormeland og legger til at de har folk som jobber med disse spørsmålene nå.

Styrker egen organisasjon

Borenstein legger til at de allerede er i gang med å styrke sin egen organisasjon for å sikre fremdriften i prosjektet.

– Vi har rammeavtaler med en del selskaper som kan steppe inn på viktige oppgaver som Condotte tildligere har utført. Det går på oppføligng av arbeidet på byggeplass og oppfølgling av sikkerheten i prosjektet, sier Borenstein.

– Har underentreprenørene fått penger på konto som de har utestående hos Condotte?

– De utestående pengene fra Condotte har de nok ikke fått, men det har vi ikke innsyn i. Men vi trer inn i avtalene, så de rettmessige krav som underentreprenøene har for utførte arbeider på prosjektet, skal de få, lover Borenstein.

- Når vi trer inn avtalene så overtar vi dem med hud og hår, legger Vormeland til.

Holder tilbake betydelige beløp

Ifølge Per David Borenstein holder Bane NOR nå tilbake det han beskriver som "betydelige beløp" fra Condotte.

-  Jeg vil ikke si akkurat summen vi har holdt tilbake, annet enn at den er betydelig. Bakgrunnen for det er at jo nettopp at arbeidet har stoppet opp, sier Borenstein.

Han forsikrer samtidig at byggherren ikke har betalt ut penger for arbeider som ikke er utført.

Nei, vi betaler etter utført arbeid forutsatt at vi er fornøyd med kvaliteten og fremdriften i det som er gjort. Det er et prinsipp i alle kontraktene våre, sier Borenstein.

– Hvilke økonomiske konsekvenser får dette for Follobane-prosjektet?

– Vi har en morsselskapsgaranti som er en fullførelselsgaranti. I tillegg har vi en bankgaranti på 300 millioner kroner og den kaller vi på nå og vil bruke de pengene på å motregne de utgiftene vi får, svarer Borenstein og Vormeland. 

– Dere er visse på at dere er på juridisk trygg grunn?

– Vi har klar hevningsgrunn, svarer Vormeland.

– Har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vært en del av denne prosessen og har han gitt grønt lys til beslutningen som er tatt?

– Prosjektet rapporterer til utbygging i Bane NOR sentralt og konsernledelsen i Bane NOR, og så har de holdt Samferdselsdepartementet informert om prosessen, sier Borenstein.

Ifølge pressemeldingen Bane NOR sendte tidlig tirsdag, er prosjektets sentrale interesse er å oppfylle samfunnsoppdraget gjennom ferdigstillelse av Follobanen, innenfor de gitte økonomiske rammer og med riktig kvalitet, mot slutten av 2021.

I lys av dette må Bane NOR gjøre de nødvendige tiltak, skriver de i pressemeldingen.

Har fulgt opp entreprenør i et halvt år

Bane NOR har det siste halvåret fulgt entreprenørselskapet tett opp og krevd tiltak i møter med ledelsen i Norge og Roma.

Den 8. januar i år søkte Condotte om konkursbeskyttelse ved den italienske domstolen og fikk det innvilget.

Bane NOR har stilt krav om at Follobanens fremdrift ikke skulle påvirkes i den perioden Condotte gjennomfører restrukturering av selskapet, men arbeidet stanset likevel opp.

- Når Condotte ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Bane NOR på sentrale områder, må Bane NOR ivareta sentrale interesser ved å sikre fremdrift og dertil begrense de økonomiske ringvirkningene av misligholdet. Heving av avtalene med Condotte er nødvendig for å sikre dette, understreket Borenstein i pressemeldingen.

Det italienske selskapet Condotte, med virksomhet i en rekke land, har hatt to av Bane NORs fem totalkontrakter for bygging av Follobaneprosjektet, til en verdi i størrelsesordenen 3,5 milliarder kroner.

Rundt 100 underleverandører og tjenesteytere har hatt kontrakter med Condotte angående arbeid med Follobaneprosjektet. Det er utfordringer knyttet til virksomhet utenfor Norge som har medført ringvirkninger for Bane NOR.