Arbeidene på Follobanen har stoppet gradvis opp etter Condottes økonomiske problemer. Signalene om svak økonomi var tydelige allerede i 2015, før de signerte kontrakten med Jernbaneverket, mener finansekspert. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Condottes svake likviditetstall før milliardsignering skaper reaksjoner: Skandale, mener finansprofessor

Stortingspolitiker Tuva Moflag (Ap) setter spørsmålstegn ved risikoen det offentlige tar ved å få jobben gjort billigst mulig, mens finansprofessor Thore Johnsen går enda lenger og kaller kontraktstildelingen en skandale.

Byggeindustrien kunne torsdag avsløre at varsellampene rundt Condottes likviditet blinket allerede før Jernbaneverket (nå Bane NOR) inngikk kontrakt med den konkurstruede Follobane-entreprenøren.

I en evalueringsrapport bestilt av Jernbaneverket selv, fikk Condotte kun 1 av 5 mulige poeng på flere likviditetsposter, og rapporten viste dessuten at gjelden i selskapet var skyhøy og i vekst. I 2014 var gjelden syv ganger så høy som egenkapitalen i selskapet. Rapporten var ferdigstilt i underkant av en måned før Condotte signerte Oslo S-kontrakten på Follobanen til i overkant av to milliarder kroner.

- Skandale

Finansprofessor Tore Johnsen ved  NHH. Foto: NHH

Tallene som kommer frem vekker oppsikt. Torsdag sa finansprofessor Karin S. Thornburn ved Norges handelshøyskole (NHH)  at det var flere varselsignal i KPMG-rapporten som var bestilt av Jernbaneverket.

Hun får støtte av sin kollega ved NHH, professor i finans, Thore Johnsen.

Han har sett rapporten Jernbaneverket bestilte av KPMG og er ikke i nådig i sin dom:

- Det er en skandale at denne finansielt svake entreprenøren ble valgt, og kanskje uten krav om garantier, sier Thore Johnsen til Byggeindustrien.

Mens Condotte fikk strykkarakter på flere sentrale likviditetspunkt, scoret de høyere på andre.

Ett av punktene som Condotte scoret høyt på var geografisk spredning. Den italienske fikk 4 av 5 poeng for å være til stede på prosjekter i Nord-Afrika og Midtøsten.

Det er en vurdering Johnsen skjønner lite av.

- De internasjonale aktivitetene var jo snarere faretegn enn pluss, mener han.

- Hvor stor risiko er man villig til å ta?

Stortingspolitiker Tuva Moflag (Ap). Foto: Anne-Beth Jensen

Stortingspolitiker Tuva Moflag, som nylig stilte spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen om han kan gi forsikringer om fremdriften på Follobanen, reagerer også på det som kommer frem.

- Dette viser at vi må fokusere på mer enn bare laveste pris når vi tildeler oppdrag. Hvor stor risiko er vi villige til å ta for å få jobben gjort billigst mulig? I store prosjekter som Follobanen må vi ha trygghet for at jobben blir gjort, sier Moflag og mener de offentlige byggherrene må ta lærdom av det som har skjedd på Follobanen.

- Jeg tror det er behov for å styrke kompetansen innenfor offentlig innkjøp, særlig juridisk og teknisk kompetanse.

- Hva tenker du om forarbeidet som er gjort i Follobanen-prosjektet?

- Jeg kjenner ikke detaljene godt nok til at jeg vil uttale meg bombastisk. Men både det som kommer fram nå, og rettssaken med Skanska, underbygger min påstand om behov for mer kompetanse i offentlige innkjøp, sier Moflag.

Byggeindustrien har ikke lyktes med å få en kommentar fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om Condottes urovekkende tall og Follobane-trøbbelet.

Slik svarte Bane NOR

Torsdag svarte Bane NOR på Byggeindustriens spørsmål om rapporten i en e-post til Byggeindustrien.

Der understreket de at rapporten var en bred, men overordnet vurdering av tilbydernes økonomiske stilling.

- Den må imidlertid ikke forveksles med den økonomiske kvalifisering av tilbyderne som fant sted som ledd i den offentlige anskaffelsen. Sistnevnte ble gjennomført gjennom kvalifikasjonsordningen TransQ og begge tilbyderne til Oslo S-kontrakten ble med klar margin kvalifisert til å inngi tilbud i henhold til de kvalifikasjonskravene som der var satt opp. Dette gjaldt også kravet til likviditet for Condottes del, skrev Bane NOR i e-posten til Byggeindustrien.

- Som nevnt utgjorde KPMG-rapporten en bred vurdering av en rekke finansielle og økonomiske parametere hos tilbyderne. Det ble således gitt score på en rekke punkter, hvorav tilbyderne scoret bedre eller dårligere under de enkelte. De vurderingspunkter dere fremhever er slik sett bare noen få av flere punkter og gir dermed et skjevt bilde av den samlede vurderingen. På en rekke andre punkter scoret Condotte meget bra, svarte Bane NOR.

Hele tilsvaret til Bane NOR og Follobaneprosjektet kan du lese her.