Condotte ble i slutten av januar kastet ut av Follobane-prosjektet. Den italienske entreprenøren kjemper mot konkurs, og betalte ikke sine norske underleverandører. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

AF-sjefen: - Penger fra norsk statskasse skal ikke prøve å redde internasjonale strukturer

AF Gruppens konsernsjef Morten Grongstad mener staten må ta lærdom av Condotte- og Alpine Bau-fadesene.

Konsernsjef i AF Gruppen Morten Grongstad.

Eksemplene på utenlandske entreprenører som har prøvd å redde stumpene i norske samferdselsprosjekter, har vært flere de siste årene.

Først var det østerrikske Alpine Bau som gikk over ende og skapte vanskeligheter og store økonomiske overskridelser for Statens vegvesen på Fellesprosjektet E6 Dovrebanen.

Sist ut er Bane NOR som har fått store problemer i fanget i tidenes norske samferdselsprosjekt - Follobanen - etter kontraheringen av den økonomisk skakkjørte entreprenøren Condotte.

I slutten av januar ble italienerne kastet ut fra Follobane-prosjektet. Byggeindustrien har avdekket at selskapet i 2016 førte 385 millioner kroner ut av det norske prosjektet og inn i det vaklende morselskapet.

– Nå har vi hatt tre-fire tydelige hendelser rundt likviditet og gjennomføringsevne for utenlandske entreprenører i Norge. Jeg håper og tror at norske myndigheter tar dette innover seg, sier konsernsjef i AF Gruppen, Morten Grongstad.

– Vi må unngå at det blir en gjenganger at penger fra norsk statskasse skal ut og prøve å redde internasjonale strukturer. Både for Condotte og Alpine Bau virker det som at man har søkt norsk kontantstrøm for å prøve å berge selskap som har vaklet. Det er selvsagt en lite tilfredsstillende situasjon, primært for byggherren som får  utfordringer med det, legger han til.

Byggeindustrien møtte Grongstad under kvartalspresentasjonen til AF Gruppen i Oslo fredag.

Der kunne han selv presentere en rekordstor AF-kasse med 1,2 milliarder kroner i bunn.

– Det å ha økonomisk gjennomføringsevne, likviditet og kraft til å stå igjennom et prosjekt er helt sentralt for å få gode prosjekter, og det håper jeg i fremtiden blir vurdert som viktige vurderingskriterier i prekvalifiseringene, sier Grongstad.

Varsellampene lyste

I Condottes tilfelle lyste varsellampene allerede før en av milliardkontraktene med Bane NOR ble signert.

Byggeindustrien har tidligere i år avslørt at Jernbaneverket – i en KPMG-rapport de selv hadde bestilt – fikk opplysninger om at det stod svært dårlig til med likviditeten i det italienske selskapet og at gjelda i selskapet var skyhøy.

Men Condotte hadde da allerede kommet seg gjennom prekvalifiseringen, og Bane NOR kunne risikert søksmål om de valgte å ekskludere italienerne på dette tidspunktet.

På spørsmål om staten burde gått videre med Condotte, til tross for at de fikk 1 av 5 mulige poeng for likviditet i KPMG-rapporten, svarer Grongstad slik:

– Det er jo tydelig at det var varselsignal der, men Bane NOR har pekt på at rapporten ikke var en del av det formelle prekvalifiseringsmaterialet og sånn sett hadde de  ikke det armslaget som de kanskje kunne ønske seg, sier Grongstad

– Føler man at man fikk informasjon som man ikke kunne bruke, så må man i alle fall tenke seg om hvordan man kan skaffe seg et prekvalifiseringsgrunnlag som kan faktisk får opp reelle data og situasjoner. Jeg kjenner ikke detaljene nok til å påstå noe rundt jusen i dette, men jeg håper jo for bransjens del at vi kan være enige om at dette var verken et ønsket sluttresultat eller utfall, sier  han.

- Ingen risiko på Follobane-prosjektet for oss

Grongstad leder selv et selv selskap som er inne på Follobane-prosjektet som underentreprenør for et stort italiensk-spansk-fellesskap. Men de har ikke vært involvert i kontraktene til Condotte.

– Vi har gode erfaringer med samarbeidet med Acciona Ghella, både kontrakts- og produksjonsmessig. Der tok vi kontraktsgrep som gjør at vi likviditetsmessig løper null risiko til enhver tid. Og det er viktig, fordi vi har ikke ønske om å bruke AF-kassa til å sponse noen, sier Grongstad.

Men rollen som underentreprenør er unntaket og ikke regelen i AF Gruppen.

– Vi har på ingen måte ambisjoner om å bruke vesentlig del av vår kapasitet for utenlandske aktører – det har vi en klar strategi mot. Egenproduksjon og egenkontrakter som er det primære for oss, sier han.