Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Condotte-arbeidere har ikke fått lønn


Arbeidere og funksjonærer som har vært ansatt hos Condotte i Norge, har ikke fått feburarlønningen på konto. Boliger som er leid for å huse arbeidere, er heller ikke betalt. 

Den italienske entrperenøren Condotte, som i januar ble kastet ut fra to milliardkontrakter på Follobanen, er på etterskudd med lønnsutbetalinger til arbeidere og funksjonærer som har jobbet i Norge.

– Vi har 100 medlemmer som ikke har fått utbetalt lønn som avtalt, men vi vet at dette også gjelder funksjonærene. Totalt snakker vi derfor om rundt 200 personer som påvirkes av problemene, så dette skaper stor frustrasjon hos mange, sier distriktssekretær i Arbeidsmandsforbundet Eirik Wangen Næss til Byggeindustrien.

– Vi blir nedringt og får en rekke mailer fra fortvilte medlemmer, sier han. 

Lovnad om mandagsbetaling

Ifølge Næss fikk de fredag lovnad fra den tidligere Follobane-entreprenøren om at pengene som skulle vært på konto 25. februar, skal betales ut førstkommende mandag.

– Arbeiderne selv har liten tro på at de får pengene sine i oppsigelsestiden, men vi gjør det vi kan og forventer at Condotte betaler som avtalt. Vi har fått en bekreftelse på italiensk fra Condotte i Italia der de ber om at banken utbetaler over to millioner kroner. Er det penger i banken, håper vi de kommer inn, sier Næss.

Det er første gang at de norske ansatte i Condotte blir rammet av de økonomiske problemene hos den tidligere Follobane-entreprenøren.

Heller ikke i sommer, da de første pengeutfordringene kom til overflaten, ble arbeiderne skadelidende.

– Arbeiderne har fått lønn hele veien. Dette er første gang de er på etterskudd, sier Næss.

Ifølge Arbeidsmandsforbundet er dialogen med den norske ledelsen av Condotte god.

– Men bedriften er veldig sentralstyrt, så det er ledelsen i Roma som bestemmer og tar avgjørelsene, sier Næss.

Ifølge Næss er alle Condottes ansatte i Norge sagt opp etter at Bane NOR terminerte de to milliardkontraktene med den kriserammede entreprenøren.

– I samråd med bedriften fikk vi forhandlet frem en avtale om at de kunne reise hjem uten arbeidsplikt i oppsigelsetiden. Den prosessen har vært ryddig og etter loven, sier Næss.

– Hva skjer dersom pengene ikke er på konto i starten av neste uke?

– Vi har varslet bedriften at vi vil sette i verk innkreving av pengene på mandag dersom de ikke kommer inn, Næss.

– Hva legger du i innkreving?

– Det vil bli vurdert mandag. Men da kobler vi inn juridisk avdeling i LO i saken, så får vi finne en løsning. Nå har de hatt sjansen lenge nok til å betale.

- Svært uheldig

Nina Aasmundsen i Follobane-prosjektet. Foto: Bane NOR

I Bane NOR og Follobane-prosjektet mener de situasjonen som har oppstått er svært uheldig. 

- Dette er veldig uheldig for arbeiderne, og slik skal det selvsagt ikke være. Det har vært trøbbel med boligbetalinger også, sier kommunikasjonsrådgiver i Follobanen, Nina Aasmundsen til Byggeindustrien. 

- Den siste beskjeden vi har fått er at arbeiderne er lovet 100 prosent lønn på mandag, og at boligene Condotte har leid også skal betales da, opplyser hun. 

Ifølge Aasmundsen avventer Bane NOR nå til mandag før de bestemmer seg for hva de vil gjøre. 

- Vi følger hvordan dette utvikler seg. Men vi kan ikke si noe om hva vil foreta oss dersom dette ikke løser seg som avtalt, sier hun. 

Byggeindsutrien har vært i kontakt med en representant fra Condotte, men de ønsker å unngå misforståelser rundt sin virksomhet i Norge og vil derfor kommunisere direkte med sine arbeidere og kunder i stedet for å ta det gjennom media.