Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Solvik-Olsen svarte for valget av Condotte: Ingenting som tilsa at de ikke var kvalifisert

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) måtte svare for hvordan staten kunne inngå kontrakt med den nå utkastede Follobane-entreprenøren Condotte, selv etter at varsellampene rundt italienernes økonomi lyste i en KPMG-rapport fra november 2015.

– Før den siste milliardkontrakten med det italienske selskapet ble inngått, fikk det daværende Jernbaneverket sterke signaler i en evalueringsrapport om at gjelda i selskapet var skyhøy og at likviditeten var svak. Hvordan kunne staten inngå kontrakt med italienske Condotte etter at varsellampene lyste, og hvilke tiltak er gjort for at noe lignende ikke skal skje igjen? var spørsmålet som Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli stilte samferdselsministeren i Stortingets spørretime onsdag.

Myrli viste til opplysninger rundt Condottes økonomi som har kommet frem i artikler i Byggeindustrien i kjølvannet av at Condotte ble kastet ut fra Follobane-prosjektet.

I den Jernbaneverket-bestilte evalueringsrapport fra KPMG, som var ferdigstilt den 30. november 2015 i underkant av en måned før den siste Condotte-kontrakten ble signert 21. desember 2015, kommer det frem at gjelda i selskapet var syv ganger så høy som egenkapitalen og at likviditeten ble gitt en score på 1 av 5. 

Finansprofessor Thore Johnsen ved Norges handelshøyskole har sett rapporten og overfor Byggeindustrien karakteriserte han valget av den italienske entreprenøren som en skandale.

KPMG-rapporten ikke en del av grunnlaget

Samferdselsministeren understreket at det ikke var KPMG- evalueringen som var grunnlaget som ble brukt for å kvalitetssikre entreprenørene i konkurransen, men innrømmet at det var punkter i rapporten der Condotte kom uheldig ut.

Likevel skal det ifølge samferdselsministeren ikke ha vært noe som tilsa at ikke Condotte var kvalifisert.

– Valget av Condotte var noe våre fagfolk i det daværende Jernbaneverket gjorde, og det er ikke den omtalte KPGM-rapporten som har vært grunnlaget for å kvalitetssikre entreprenørene i prekvalifiseringen, men en kvalifikasjonsordning som heter TransQ. Det var ingen ting i TransQ-evalueringen som ga rødt lys i den forstand at man ikke kunne gå videre med Condotte. På en del områder gjorde Condotte det bedre enn konkurrentene, på noen områder dårligere, svarte Ketil Solvik-Olsen.

KPMG-rapporten, som var ferdigstilt før Oslo S-kontrakten ble undertegnet, var kun ment som et styringsverktøy underveis i prosjektet for Bane NOR, ifølge statsråden.

– KMPG-rapporten var en bred vurdering av selskapene som deltok i konkurransen og den skulle ligge til grunn for å se om det var noen spesielle ting som skulle følges opp prosjektet i driften. Det er riktig at Condotte der fikk dårlig rating på noen punkter, men det var ikke var nok til å diskvalifisere den italienske entreprenøren i konkurransen, svarte Solvik-Olsen og la til at Bane NOR har strammet inn på kravene for å unngå å havne i en lignende situasjon senere.

Forsinkelser kan gi enorme ekstrakostnader

Også Senterpartiet er uroet fremdriften på Follobane-prosjektet, og partiets transportpolitiske talsperson Ivar Odnes spurte om samferdselsministeren kunne forsikre at Follobanen ikke blir forsinket som en følge av problemene rundt Condotte. 

Solvik-Olsen svarte slik på Senterpartiets bekymringer:

– Jeg må understreke at dette er et stort og viktig prosjekt, og det er viktig at vi holder oppe fremdriften. Både fordi det er en viktig del av det totale transportsystemet som vi nå bygger ned mot Akershus og Østfold, men også fordi det er vanvittig mye penger involvert. Forsinkelser her vil kunne påføre oss ekstrakostnader i 100-millionersklassen, svarte Solvik-Olsen.

Ingen garantier

Han la til at nettopp frykten for forsinkelser i prosjektet var grunnen til at Bane NOR valgte å kansellere kontraktene med Condotte på Follobanen.

– Da Condotte ikke kunne garantere at fremdriften ble opprettholdt eller at underentreprenørene gjorde jobben sin, så vi samtidig at risikoen på vår hånd vokste for hver uke som gikk. Det er altså bakgrunnen for at man gikk til det drastiske steget å kansellere en så stor avtale med en aktør som i utgangspunktet har gjort en god jobb på vårt prosjekt, svarte Solvik-Olsen.

Men garantiene Odnes etterlyste, kunne ikke stastråden komme med.

– Jeg kan ikke garantere at det ikke dukker opp nye skjær i sjøen. Men Bane NOR sier til oss at ting har kommet så raskt i gang igjen, at man sannsynligvis vil kunne holde den framdriften som lå til grunn og minimere og nulle ut risikoen for overskridelser, sa Solvik-Olsen.

- Har vært på ballen

Ivar Odnes ville deretter vite om ikke Bane NOR burde fanget opp disse varslene allerede sommeren 2017 da de første betalingsproblemene til Condotte oppsto, og spurte ministeren om Bane NOR har god nok kontrakts- og byggherrekompetanse.
– Generelt mener jeg det er god kompetanse. Da man fikk varselsignalene i sommer, ble Bane NOR ekstra oppmerksomme på Condottes økonomi og etter de oppdateringene jeg har fått er jeg ikke i tvil om at de har vært på ballen hele veien, svarte Solvik-Olsen.

Statsråden la samtidig til at det ville vært vanskelig å forskottere at det skulle gå som det har gått med Condotte allerede i sommer.

– Da ville risikoen rent juridisk ville vært langt større, fordi du kunne ikke bevist at dette ville fått et negativt utfall. Så det er også en nedside også ved å ta forhastede beslutninger, svarte Solvik-Olsen.