Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, mener opplysninger som har kommet frem de siste ukene viser at varsellampene rundt Condotte blinket fra start. Arkivifoto.

BNL om Follobanen-stopp: Varsellampene blinket allerede fra start

Administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening (BNL) mener Bane NOR har sviktet i flere ledd ved valget av konkurstruede Condotte som entreprenør.

- Dette er en svært alvorlig situasjon for prosjektets fremdrift, for alle leverandørene og for transportbrukerne. Vi forventer at Bane NOR som byggherre følger opp situasjonen og sørge for god informasjon ut til alle underleverandørene i prosjektet, sier Jon Sandnes i en kommentar til at det nå er full stopp på Condottes to Follobane-kontrakter.

I forrige uke fortalte Byggeindustrien at Condotte allerede før den ene av to kontraktsinnågelser fikk stryk på flere sentrale økonomiposter i en evauleringsrapport bestilt av Jernbaneverket.

Finansprofesser Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole kalte tildelingen en skandale.

Jon Sandnes mener Bane NOR så bort fra advarslene om at selskapet hadde dokumentert dårlig økonomi.

– Nå viser det seg at selskapet har ført store summer ut av landet, og at det er store summer utestående. I denne situasjonen får Condotte konkursbeskyttelse i Italia og mye tyder på at de er i ferd med å gå konkurs. Dermed vil prosjektet etter all sannsynlighet bli ytterligere forsinket og kommer til å koste mye mer, sier Jon Sandnes.

Innkjøpskompetanse

BNL mener vurderingen av Condotte i forkant av tildelingene sviktet.

– Det må være en forutsetning at når Norge har planlagt å bruke 1.000 milliarder på samferdsel de neste 12 årene at vi velger aktører som sikrer god verdiskaping og sysselsetting. Det krever innkjøpskompetanse og gode rutiner når det gjelder oppfølging før og underveis i byggeprosjektet.

– Hva slags bakgrunnssjekk må staten gjennomføre når det gjelder valg av aktører? Og hvordan bør byggherren anvende denne informasjonen videre i prosjektet? Her har det dessverre sviktet i flere ledd, sier Sandnes og legger til at byggherrene må få på plass rutiner når varsellampene blinker før tildeling av kontrakter.

Bane NOR: Underleverandørene viktige

Fungerende kommunikasjonsleder i Follobane-prosjektet Nina Aasmundsen, sier det er hektisk møtevirksomhet i Bane NOR for å finne løsninger på problemene som har oppstått.

- Vi følger opp situasjonen tett og jeg kan forsikre BNL om at underleverandørene er veldig viktig i den prosessen, sier Nina Aasmundsen til Byggeindustrien.

Hun ønsker ikke å gå inn på BNL-sjefens kommentarer om at Bane NOR har sviktet i flere ledd og viser til et svar de sendte Byggeindustrien i forrige uke.

I e-posten skrev byggherren blant annet at evauleringsrapporten av Condottes økonomi - som BNL viser til - var en bred, men overordnet vurdering av tilbydernes økonomiske stilling.

- Den må imidlertid ikke forveksles med den økonomiske kvalifisering av tilbyderne som fant sted som ledd i den offentlige anskaffelsen. Sistnevnte ble gjennomført gjennom kvalifikasjonsordningen TransQ og begge tilbyderne til Oslo S-kontrakten ble med klar margin kvalifisert til å inngi tilbud i henhold til de kvalifikasjonskravene som der var satt opp. Dette gjaldt også kravet til likviditet for Condottes del, skrev Bane NOR i e-posten til Byggeindustrien.

De understreket at det også var flere punkter i rapporten Condotte scoret bra på.

- Som nevnt var Condotte allerede prekvalifisert (også på bakgrunn av likviditet) og KPMG-rapporten utgjorde ikke en del av de formelle konkurransedokumentene. Det var dermed ingen forhold i KPMG-rapporten som uansett kunne ledet til diskvalifisering. Når det er sagt var det heller ingen forhold i KPMG-rapporten som ga Bane NOR grunn til å tro at den tidligere gjennomførte prekvalifiseringen var feil, svarte Bane NOR.