Follobanen oversiktsbilde fra Oslo S. Illustrasjon: ViaNova og Bane NOR

Så mye gjenstår av Condotte-arbeidene

Bane NOR tør ikke love når de er oppe og går igjen 100 prosent på de terminerte Condotte-kontraktene.

Byggeindustrien møtte anskaffelsesleder Jan Vormeland, prosjektdirektør Per David Borenstein og prosjektstyringsleder Morten Kristoffersen i Bane NOR tirsdag morgen. Kvelden i forveien hadde de tatt beslutningen om å kaste ut den italienske konkurstruede entreprenøren fra Follobane-prosjektet.

Bane NOR tar selv over styringen over to av de store kontraktene på Follobanen etter at konkurstruede Condotte nå er kastet ut av det som er norgeshistoriens største samferdselsprosjekt.

Follobaneprosjektet er delt inn i fem hovedentrepriser (EPC-kontrakter) til en samlet verdi på over 25 milliarder kroner. Av denne potten, har Condotte har hatt to kontrakter til en verdi på over tre milliarder kroner.

  • Oslo S Civil-kontrakten gjelder innføring av spor til Oslo S. Den omfatter bygging av Follobanen på strekningen fra Oslo S, under en del av kulturvernområdet Middelalderparken og frem til tunnelinnslaget i Ekebergåsen og ombygging av spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya. Denne kontrakten har en verdi på over 2 milliarder kroner.
  • Når det gjelder tunnlearbeidene under Ekbergåsen, den såkalte drill and blast-kontrakten, så omfatter arbeidene på denne delen av Follobaneprosjektet både konvensjonell sprengning og mekanisk bryting av fjell. Arbeidet strekker seg fra Mosseveien og 1200 meter inn i Ekebergåsen. Hovedarbeidene her skal være ferdig i løpet av 2018.  Verdien på denne kontrakten er 1,2 milliarder kroner.

Slik er stoda i dag

Ifølge Bane NOR er Condotte kommet halvveis på innføringen av Follobanen til Oslo S, mens mellom 25 og 30 prosent gjenstår av arbeidene på Drill & Blast-kontrakten til italienerne.

– På drill and blast er det stort sett utstøpningen og sluttarbeider som gjenstår, og på Oslo S-arbeidene er vi rundt halvveis, sier prosjektstyringsleder i Follobane-prosjektet Morten Kristoffersen til Byggeindustrien.

– Hvilke konsekvenser får dette tidsmessig for prosjektet? Dere tror fortsatt dette skal gå innenfor de fristene der har for å komme i mål?

– Ja, og det er en av grunnene til at vi gjorde som vi gjorde da vi valgte å heve kontraktene. Det har vi gjort nettopp for å komme på offensiven og få i gang arbeidet igjen. Vi kan ikke bare sitte og se på at det er stille, sier prosjektdirektør Per David Borenstein.

Noe grunnarbeider var på Oslo S-siden var i gang igjen klokken 0700 på tirsdag morgen, og Bane NOR forventer en gradvis opptrapping i prosjektet fremover.

Men når de to anleggene går for 100 prosent i gang igjen, tør de ikke spekulere i.

– Det er det for tidlig å svare på. Men vi prioriterer nå det området som er knyttet direkte til arbeidene som skal skje under det planlagte sommerbruddet i 2018, sier Per David Borenstein og viser til det planlagte jernbanestoppet fra rundt St. Hans og frem til begynnelsen av august.

Kan gi togtrøbbel etter ferien

Problemene som har oppstått i kjølvannet av Condottes kamp mot konkurs, kan komme til å skape trøbbel for Bane NORs sommerplaner og Dagens Næringsliv advarer tirsdag om at togpassasjerene kan komme til å bli møtt med togkaos etter sommerferien.

- Dersom prosjektet fortsatt er forsinket i sommer kan det i verste fall bli nødvendig å skyve på stengingen av toglinjene i Oslo sentrum, og dette kan ramme mange pendlere når de kommer hjem fra ferie, skriver Dagens Næringsliv.

Hele Follobane-prosjektet skal etter planen stå ferdig 2021. Om denne tidsplanen nå slår sprekker, gjenstår å se.