Arbeidene på Oslo-siden i Follobane-prosjektet sto stille i januar, men nå trappes arbeidene opp igjen steg for steg. Arkivfoto: Trond Joelson

Follobane-arbeidene trappes opp igjen - gjorde første betongstøp i forrige uke

Aktiviteten på de to opphevede Condotte-kontraktene har gradvis økt på etter at italienerne ble kastet ut fra Follobanen for snart to uker siden.

Condotte-kontraktene

Follobaneprosjektet er delt inn i seks hovedentrepriser (EPC-kontrakter) til en samlet verdi på over 25 milliarder kroner. Av denne potten, hadde Condotte inntil de ble fjernet to kontrakter til en verdi på 3,5 milliarder kroner. Dette hadde Condotte ansvaret for:

  • Oslo S Civil-kontrakten gjelder innføring av spor til Oslo S. Den omfatter bygging av Follobanen på strekningen fra Oslo S, under en del av kulturvernområdet Middelalderparken og frem til tunnelinnslaget i Ekebergåsen og ombygging av spor til Østfoldbanen fra Oslo S til Sjursøya. Denne kontrakten har en verdi på over 2 milliarder kroner.
  • Tunnlearbeidene under Ekbergåsen, den såkalte drill and blast-kontrakten,  omfatter arbeidene på denne delen av Follobaneprosjektet både konvensjonell sprengning og mekanisk bryting av fjell. Arbeidet strekker seg fra Mosseveien og 1.200 meter inn i Ekebergåsen. Hovedarbeidene her skal være ferdig i løpet av 2018. Verdien på denne kontrakten er 1,2 milliarder kroner.

Da konkurstruede Condottes kontrakter på Follobanen ble kansellert av Bane NOR mandag 29. januar, hadde arbeidene på entreprenørens prosjekter stått helt stille i en uke.

Grunnen var at underentreprenører og leverandører ikke fikk betalt.

Knappe to uker senere er aktiviteten på Oslo S-delen av prosjektet og drill and blast-kontrakten i ferd med å dra seg opp igjen.

– Det første arbeidet ved Oslo S var i gang allerede dagen etter at Bane NOR hevet kontrakten med Condotte. Dette arbeidet har siden blitt intensivert gradvis og den første støpen skjedde forrige torsdag, opplyser fungerende kommunikasjonsleder ved Follobanen-prosjektet, Nina Aasmundsen i en e-post til Byggeindustrien.

Ifølge Follobane-prosjektet skal arbeidet trappes ytterligere opp på førstkommende mandag og mer arbeid i Klypen og på Loenga settes i gang igjen.

I gang etter ufrivillig pause

Betongentreprenøren Stenseth RS er en av underentreprenørene som nå jobber igjen etter å ha hatt en ufrivillig pause fra Follobane-prosjektet.

De hadde akkurat kommet i gang med en ny avtale med Condotte da de økonomiske hos italienerne problemene stakk kjepper i hjulene for prosjektet.

– Vi ble kalt inn av Bane NOR rett etter kontraktshevingen, og har gjort en avtale med byggherren om betongarbeider på Oslo S-siden. Vi har opplevd kontakten med Bane NOR som effektiv og ryddig, og vi kjente jo også en del av de folkene som jobber på prosjektet nå fra tidligere. Så den overgangen har vært uproblematisk, sier administrerende direktør Petter Kveil hos Stenseth RS.

De jobber nå med et tunnelløp som skal være ferdig til sommeren.

– Dette er en kritisk leveranse som skal være på plass før sommerstengingen av Oslo S, sier Kveil.

Uvisst hvilken modell som velges

Foreløpig er det uvisst i hvilken form prosjektet skal tas videre.

– Det er ingen ny modell på plass enda. Vi trer inn i avtalene og styrer arbeidene selv. Parallelt ser vi på alternative muligheter lenger frem i tid. Utover det jobber vi i henhold til gjeldene planer, opplyser Nina Aasmundsen i Follobane-prosjektet.

– Hvor stor prosentandel av de to kontraktene Condotte hadde er nå i gang igjen?

– Jeg kan ikke gi noe prosentvis tall dessverre, svarer Aasmundsen.

De andre kontraktene på Follobane-prosjektet, den store TBM-kontrakten for borring av de to tunnelløpene fra Oslo til Ski, samt arbeidene på Ski-siden i prosjektet, er ikke rammet av Condotte-problemene.