Elisabeth Schjølberg er tildelt æresmedlemskap i Norsk Betongforening. Foto: Cecilie Hagby,
Elisabeth Schjølberg er tildelt æresmedlemskap i Norsk Betongforening. Foto: Cecilie Hagby,

Æresmedlemskap i Norsk Betongforening tildelt Elisabeth Schjølberg

Elisabeth Schjølberg ble torsdag tildelt æresmedlemskap i Norsk Betongforening.

Hun ble medlem i foreningen allerede i 1987.

– Schjølberg har fra da av vært en av foreningens sentrale og viktige personer, noe som skyldes skyldes at vedkommende er et menneske med stor drivkraft og engasjement, heter det i begrunnelsen til utmerkelsen.

Schjølberg er Dr. ing fra NTH og markerte seg særlig i norsk betongbransje fra 1990 -tallet da hun hadde sentrale roller i Vegdirektoratet og Statens vegvesen, blant annet som leder av betongavdelingen i Vegdirektoratet og som regionsveisjef i Midt Norge.

– Hun var en betydelig pådriver og aktør for forskning og utvikling knyttet til nybygging og rehabilitering av eksisterende konstruksjoner og stod helt sentralt i utviklingen av bestandighet for betongkonstruksjoner i vegnettet. Det er i stor grad takket være Schjølbergs prioriteringer og ledelse at man har den viktige kunnskapen man sitter med i dag som sikrer forventet levetid for landets bruer, skriver foreningen.

Hun har siden 2007 vært ansatt i Multiconsult som seniorkonsulent med ulike interne roller, blant annet som utviklingsleder og leder for forretningsområde Samferdsel og Infrastruktur.

Elisabeth Schjølberg  og styreleder Berit G Petersen. Foto: Cecilie Hagby,
Elisabeth Schjølberg og styreleder Berit G Petersen. Foto: Cecilie Hagby,

I begrunnelsen heter det videre:
«I store prosjekter innehar hun ofte rollen som prosessleder, koordinator og fasilitator siden hun har en utpreget evne til å bygge organisasjoner og brenner for å legge til rette for god dialog og gode prosesser. Hennes metode «å dytte vennlig i riktig retning» kommer også godt med. Hun ble kåret til årets ildsjel av RIF i 2014 og sitter i RIFs nærings- og etikkråd. Selv om personen har sterke faglige meritter å vise til er det kanskje vedkommendes evne til å engasjere seg for andres karriere og personlige utvikling det som er mest karakteristisk. Det er ikke få i vår bransje som har opplevd at denne personen har vært viktig for faglig utvikling og karriereretning. Vedkommende har sågar et forbilledlig uttalt mål i livet å løfte andre frem. Vedkommende er svært ansvarsbevisst og samvittighetsfull og har tro på det å selv være godt eksempel. Hun stiller seg frem nettopp av den grunn, ikke for å få heder og ære til egen person. Hun fronter samarbeid og kompetansebygging og er en uvanlig ildsjel som inspirerer andre. Hun er opptatt av at fagkunnskap og fakta skal ligge til grunn for viktige beslutninger i samfunnet og hun løfter gjerne blikket og ser de lange linjene både når det gjelder fag og samfunnsutvikling. I Norsk Betongforening har hun har vært engasjert i ulike arbeidsutvalg og komiteer siden 80-tallet. Hun har vært styremedlem en årrekke, vært medlem i valgkomiteen og i desisorutvalget samt medlem og leder for medlemskomiteen siden 2008. Vedkommende sitter også i medlemsgruppa for Oslo som arrangerer lokale åpne faglige møter flere ganger i året. I alle år har vedkommende vært en spydspiss for likestilling og inkludering. Hun har systematisk og tålmodig arbeidet for at jenter har plass i bygg- og anleggsnæringen, i alle typer stillinger. Hun er pådriver og leder for foreningens nyopprettede komité for likestilling, mangfold og inkludering.»

Schjølberg er foreningens første kvinnelige æresmedlem.