Innsatsprisen ble torsdag tildelt Bård Magne Pedersen og Ingrid Lande. Foto: Cecilie Hagby
Innsatsprisen ble torsdag tildelt Bård Magne Pedersen og Ingrid Lande. Foto: Cecilie Hagby

Innsatspriser til Bård Magne Pedersen og Ingrid Lande

Norsk Betongforenings innsatspris ble torsdag tildelt Bård Magne Pedersen og Ingrid Lande.

Under utdelingen ble det fremhevet at Lande har utmerket seg med sitt engasjement, sin stå-på vilje og evnen til å få ting gjort.

– Lande er effektiv, hardt arbeidende, systematisk og er alltid positiv. Hun evner å skape begeistring for betongfaget og er god til å formidle kunnskap. Lande brenner for god betongarkitektur og elsker å forske på innovativ bruk av betong. Hun liker ikke å fremme seg selv eller stikke seg ut, men må altså tåle litt oppmerksomhet i forbindelse med denne prisen, ble det påpekt under utdelingen.

Lande ble interessert i betong da hun tok sin bachelor og har siden gjennomført både masterstudium og doktorgrad innen betong. Innovativ bruk av materialet har vært et gjennomgangstema. Hun har publisert en rekke artikler innen betongfaget, men også innen fagområdet pedagogisk arbeid og læringsmiljøutvikling.

Ingrid Lande og Berit G. Petersen. Foto: Cecilie hagby
Ingrid Lande og Berit G. Petersen. Foto: Cecilie hagby

I bgrunnelsen heter det blant annet videre:
«Hun er en av nøkkelpersonene i YBN. Hun var svært sentral under fib Conceptual Design 2023 der hun ledet Technical Committee og hadde ansvar for program og vurdering av fagartikler og presentasjoner. Hun bor i Arendal og arbeider som universitetslektor på Byggingeniørstudiet ved UiA. Hun er også aktiv i medlemsgruppa i Agder som blant annet arrangerer den årlige betongkvelden på Sørlandet.»

Om Bård Magne Pedersen blir det blant annet fremhevet et omfattende arbeid innen ulike publikasjoner.

– En av de viktigste oppgavene til Norsk Betongforening er utarbeidelse av publikasjoner. I arbeidet med publikasjonene finner arbeidsgruppene en felles forståelse av best practice og hvordan man kan øke kvaliteten på betongkonstruksjoner og betongarbeider samt unngå skader, feil og konflikter. Arbeidet med publikasjonene er ofte nitidig, og det krever mye av medlemmene i de ulike arbeidsgruppene. Man må være faglig sterk, ha integritet og man må evne å samarbeide og finne gode løsninger til beste for ikke bare en selv og bedriften man representerer, men for hele bransjen. Denne innsatsprisen blir tildelt nettopp en slik person. Pedersen har vært aktiv og engasjert i Norsk Betongforening i over 20 år. Han er i dag sentral i norsk betongbransje, og kommer fra en del av landet som har fostret mange dyktige fagfolk innenfor både betongteknologi og betongkonstruksjoner, heter det i begrunnelsen.

Bård Magne Pedersen og Berit G. Petersen. Foto: Cecilie hagby
Bård Magne Pedersen og Berit G. Petersen. Foto: Cecilie hagby

Juryen skriver videre:
«Vedkommende er lun og likanes og er den fødte diplomat. Prisvinneren er kunnskapsrik, samvittighetsfull og svært arbeidsom. Han har stort faglig engasjement og faglig integritet, men hever ikke stemmen og fremmer ikke seg selv. Personen har bakgrunn fra Luleå Tekniske Universitet men tok sin doktorgrad ved NTNU. Han har jobbet både som teknologisjef, prosjektleder og forsker og har arbeidet både med tilslagsproduksjon og betongproduksjon. Nå er han sjefsingeniør i Vegdirektoratet der han blant annet er med og sørger for at bruer får lengst mulig levetid.

Han har spisskompetanse innen bestandighet av betong. Han bidrar i en rekke viktige faglige fora blant annet ulike RILEM-komitéer med alkalireaksjoner som tema.

I Norsk Betongforening bidrar han med foredrag på kurs han sitter i FoU komiteen og i komiteens utvalg for Utviklingsfondet. Han er også med i organisasjonskomiteen for Nordisk Betongsymposium 2025. Han sitter i arbeidsgruppene for NB21 og NB32 og ikke minst så leder han arbeidet med revisjon av NB18- tilslag til betong.»