Vurderer å se nærmere på andre E18-prosjekter

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) utelukker ikke at det kan bli aktuelt å undersøke flere av byggeprosjektene på E18 etter at fundamentet under Skjeggestadbrua kollapset mandag.

– Statens vegvesen må vurdere det. Men vi er opptatt av at det skal være trygt på veiene, og hvis det kan være grunnlag for det, så er jeg åpen for å se nærmere også på andre prosjekter. Men i utgangspunktet er dette en isolert hendelse, sier Solvik-Olsen til VG.

Han er glad for at ingen ble skadd da fundamentet under Skjeggestadbrua ved Holmestrand i Vestfold kollapset etter et jordras mandag ettermiddag.

– Det er en alvorlig situasjon når man opplever en brufeil på denne måten på et hovedveinett. Vegvesenet er på stedet, og vi har også tilkalt mannskaper fra Norges vassdrags- og energidirektorat, nettopp fordi det er viktig å få fagfolk på plass når det er snakk om kvikkleire. De skal undersøke om situasjonen har stabilisert seg og hvordan dette skal håndteres videre, sier Solvik-Olsen, som er opptatt av å finne ut hvorfor brua kollapset.

– Brua er bare 15 år gammel, og da må vi forvente at den er bygd og fundamentert slik at dette ikke skal skje, sier samferdselsministeren.