Alvorlig brukollaps

Kollapsen av Skjeggestad bru mandag ettermiddag ga oss en alvorlig påminnelse om hvor utsatt enkelte konstruksjoner på det norske veinettet kan være. Heldigvis ble ingen skadet i hendelsen – men kollapsen kunne fått langt mer alvorlige følger.

Bildene som blir presentert fra kollapsen på nettet og på tv viser den kraftige knekken brua har fått som følge av at den ene pilaren under brua har forskyvd seg. Det skal være bevegelse eller rett og slett et ras i jord- eller leirmassene under brua som har ført til at pilaren kom ut av posisjon, noe som videre førte til at dekket fikk en kraftig knekk. Det er heldigvis sjelden vi ser denne typen kollapser på norske bruer. Derfor er det også overraskende at en så alvorlig hendelse kunne inntreffe på denne sterkt trafikkerte veistrekningen, som ble åpnet så sent som i 2002.

Vi får opplyst fra veieier Statens vegvesen at brua sist ble inspisert i juli 2011 og da fant man ingenting å bemerke. Neste inspeksjon er satt til utgangen av 2016. Vi kjenner ikke til hvor grundige disse inspeksjonene er – om man bare undersøker selve brukonstruksjonen eller om man også har en grundigere undersøkelse av grunnen under brua. Uansett vil denne kollapsen reise mange spørsmål også for andre lignende konstruksjoner - hvordan disse er bygget og hvilken grunn bruene hviler på. En slik alvorlig hendelse vil få konsekvenser – men det er selvsagt altfor tidlig å fastslå årsaken til kollapsen eller om hvor man har gjort feil. Det kom mandag kveld frem opplysninger om at en bulldoser har gjennomført planeringsarbeider like i nærheten av brua. Dette er opplysninger Statens vegvesen selvsagt vil sjekke ut nærmere.

Det er også åpenbart at denne kollapsen vil føre til at E18 vil bli stengt i lang tid fremover – sannsynligvis i mange måneder.

Med situasjonen under brua vil Statens vegvesen og politiet ganske sikkert ikke åpne for trafikk på nordgående retning, som foreløpig er uskadd. Grunnforholdene virker ennå ikke å være stabile – og man kan ikke risikere å sette på trafikk nå. Brua i sørgående retning har fått en knekk, og vil måtte gå gjennom omfattende rehabiliteringsarbeider eller kanskje også bygges opp på nytt. Skadeomfanget ser ut til å være betydelig.

Trafikken går nå gjennom Holmestrand sentrum – og dette området er selvsagt ikke dimensjonert for å ta unna denne enorme trafikkbelastningen.

Denne ulykken skjer på samme parsell hvor vi for noen år siden opplevde det mye omtalte raset i Hanekleivtunnelen. Det har derfor vært to meget alvorlige hendelser som en del av utbyggingen E18-Gutu-Kopstad. Det er to for mye.