Illustrasjosfoto

Varsel om politisk demonstrasjonsstreik

BNL har mottatt varsel om politisk demonstrasjonsstreik mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.

Varsel er sendt fra Fellesforbundets avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening, og aksjonen vil finne sted 23. september 2014 fra kl. 13.00 og ut dagen.

De enkelte bedriftsklubber vedtar tilslutning til aksjonen og kommer til å varsle egen bedrift, skriver BNL.

Les mer regelverket rundt politiske aksjoner her

Tirsdag morgen varsler også LO politisk streik.

– Forslagene er et angrep på retten til fast ansettelse og en regulert arbeidstid. Dette er krav som har vært en del av fagbevegelsen i mer enn 100 år, sier leder Roy Pedersen i LO i Oslo til NTB.

En rekke fagforeninger og klubber deltar i den politiske streiken som er tillyst i byer som Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Lillehammer. Konsekvensene ved streiken blir små for arbeidsgiver og tredjepart, for hensikten med en politisk streik er å ramme regjeringen.

– Vi håper å bidra til at alvoret synker inn hos regjeringen og dens støttespillere, sier Pedersen.

Advarer

LO-sekretariatet avga mandag sin høringsuttalelse til lovforslaget om midlertidige ansettelser. Fristen for denne delen av høringen utløper 25. september, mens 9. oktober er satt som frist for de øvrige lovendringsforslagene.

– Selv om alt går i gal retning, er nok forslaget om å øke adgangen til midlertidige ansettelser det mest dramatiske. Det er et alvorlig feilgrep, sa LO-nestleder Tor Arne Solbakken til NTB før helgen.

Regjeringen mener grepet sikrer at flere kommer ut i arbeidslivet, ikke minst unge og funksjonshemmede, to grupper der sysselsettingsgraden er lav.

– Flere midlertidige ansatte vil ikke gi flere jobb. Det vil bare bidra til mer midlertidighet, noe verken de unge eller de funksjonshemmedes organisasjoner ønsker, sier Solbakken.

I høringsuttalelsen poengterer LO at utvidet prøvetid fra seks til ni måneder vil være en bedre vei å gå, dersom målet er å åpne dørene til arbeidslivet for flere. Det vil redusere risikoen ved ansettelser for arbeidsgiverne, anfører LO.

– Styrker sjefens makt

Helheten i forslagene rokker ved kjernen av den norske samfunnsmodellen, mener LO-toppen. Han mener det utelukkende er av hensyn til arbeidsgiverne at regjeringen fremmer dette forslaget.

– De styrker sjefens makt på bekostning av de ansatte. Beslutningsmyndigheten overføres fra tillitsvalgte og fagforeninger til den enkelte arbeidstaker. Alle vet hvor vanskelig det kan være å stå imot sjefen når du er alene, sier Solbakken.

Han sikter til regjeringens forslag som åpner for lokale avtaler om snittberegning av arbeidstid, søndagsarbeid og overtid. At tariffavtalene skjermer for en rekke endringspunkter, gjør ikke forslagene mindre problematiske, mener han.

– Skjermingen omfatter ikke uorganiserte bedrifter. I tillegg er det all grunn til å regne med at arbeidsgiversiden vil bruke en eventuell lovendring som en brekkstang mot gjeldende tariffavtaler ved framtidige lønnsoppgjør, sier han.

LO-uttalelsen poengterer at midlertidige ansettelser er uheldig for likestillingen og at forslaget kan være i strid med EU-regler.