LO åpner for aksjoner mot omstridt lovendring

LO protesterer heftig mot forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven. Med mindre regjeringen gjør retrett, kan det bli aktuelt med aksjoner.

– I første omgang skal vi gjøre ferdig høringsuttalelsene våre. Så får vi se hva regjeringen gjør. Dersom den ikke kommer oss i møte, vil vi reagere på egnet vis, sier LO-nestleder Tor Arne Solbakken til NTB.

Hva slags aksjoner han ser for seg, vil han ikke si noe om nå.

– Vi får vurdere aksjonsform etter hva regjeringen til slutt legger fram, sier han.

Tirsdag holder LO i Trondheim politisk streik og torgmarkering mot regjeringens lovforslag. 38 fagforeninger og klubber har sluttet seg til protesten.

– Dette er et viktig lokalt initiativ, men LOs holdning sentralt er å gjøre unna arbeidet med høringsrunden først, sier Solbakken.

Advarer

LO-sekretariatet vil mandag avgi sin høringsuttalelse til lovforslaget om midlertidige ansettelser. Fristen for denne delen av høringen utløper 25. september, mens 9. oktober er satt som frist for de øvrige lovendringsforslagene.

– Selv om alt går i gal retning, er nok forslaget om å øke adgangen til midlertidige ansettelser det mest dramatiske. Det er et alvorlig feilgrep, sier Solbakken.

Regjeringen mener grepet sikrer at flere kommer ut i arbeidslivet, ikke minst unge og funksjonshemmede, to grupper med lav sysselsettingsgrad.

– Flere midlertidige ansatte vil ikke gi flere jobb. Det vil bare bidra til mer midlertidighet, noe verken de unge eller de funksjonshemmedes organisasjoner ønsker, sier Solbakken, som mener det utelukkende er av hensyn til arbeidsgiverne at regjeringen fremmer dette forslaget.

– Styrker sjefens makt

Helheten i forslagene rokker ved kjernen i den norske samfunnsmodellen, mener LO-toppen.

– De styrker sjefens makt på bekostning av de ansatte. Beslutningsmyndigheten overføres fra tillitsvalgte og fagforeninger til den enkelte arbeidstaker. Alle vet hvor vanskelig det kan være å stå imot sjefen når du er alene, sier Solbakken.

Han sikter til regjeringens forslag som åpner for lokale avtaler om snittberegning av arbeidstid, søndagsarbeid og overtid. At tariffavtalene skjermer for en rekke endringspunkter, gjør ikke forslagene mindre problematiske, mener han.

– Skjermingen omfatter ikke uorganiserte bedrifter. I tillegg er det all grunn til å regne med at arbeidsgiversiden vil bruke en eventuell lovendring som en brekkstang mot gjeldende tariffavtaler ved framtidige lønnsoppgjør, sier han.