Gerd Kristiansen (LO) og Kristin Skogen Lund (NHO) - debattleder Stein Gauslaa. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

LO mener NHO-topp vet for lite om norsk arbeidsliv

LO-leder Gerd Kristiansen mener NHO-topp Kristin Skogen Lund ikke kjenner norsk arbeidsliv godt nok når hun åpner for flere midlertidige ansettelser.

Arbeidslivets to mest fremstående personer barket sammen i en utendørs duell i Arendal sentrum onsdag ettermiddag, i forbindelse med den pågående Arendalsuka.

LO-leder Gerd Kristiansen og administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, tok opp hansken fra den hissige debatten fra kvelden før om arbeids- og sosialminister Robert Erikssons (Frp) foreslåtte endringer i arbeidsmiljøloven.

Erikssons forslag, som er ute på høring, vil blant annet innebære å gi arbeidsgivere langt større adgang til midlertidige ansettelser enn i dag.

– Vet for lite

Kristin Skogen Lund mener forslaget gir bedre fleksibilitet og gjør det litt enklere å ta risiko for bedriftene.

Fakta om forslagene til ny arbeidsmiljølov

* Adgangen til midlertidig ansettelse økes. Det betyr at det skal gis adgang til midlertidig ansettelse i 9 måneder, eventuelt i 12. Regjeringen foreslår at det ikke skal være adgang til å ansette midlertidig arbeidstaker flere ganger etter hverandre for å utføre samme arbeid. Det skal heller ikke være adgang til å erstatte en midlertidig ansatt med en annen midlertidig ansatt for å utføre samme arbeid.

* Grensene for overtid og muligheten for å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstiden utvides, slik at det kan avtales lengre vakter i skift/turnus. Regjeringen ønsker å øke grensen for pålagt overtid fra 10 til 15 timer per uke og fra 25 til 30 timer per måned. Grensen for å avtale utvidede rammer for overtid i lokal avtale økes fra 15 til 20 timer per uke, og fra 40 til 50 timer per måned.

* Arbeidstilsynet får utvidet myndighet til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger.

* Søndagsarbeid blir tillatt i flere tilfeller, og det kan avtales hyppigere søndagsarbeid enn i dag. Regjeringen foreslår å endre ordlyden fra «forbud mot søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig», til «søndagsarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig». Arbeidsgiver kan også pålegge deg søndagsarbeid ved særlig og tidsavgrenset behov. Dersom søndagsarbeid er tillatt kan arbeidstakeren i utgangspunktet arbeide annenhver søndag.

* Beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet endres.

I forslaget heter det at 1/8 av beredskapsvakten, utenfor arbeidsstedet, nå skal regnes med i arbeidstiden mot 1/5 tidligere. Brøken er et utgangspunkt, og det vil fortsatt være mulig å avtale både høyere og lavere brøk.

* Arbeidsmiljølovens aldersgrense heves, bedriftsinterne aldersgrenser blir begrenset eller fjernet.

* Det åpnes for tariffavtale om unntak fra likebehandlingsprinsippet ved utleie av arbeidskraft. Det betyr at vikarer kan lønnes lavere enn bedriftens egne ansatte

* Strafferammene i arbeidsmiljøloven heves til bøter eller fengsel inntil ett år, og fengsel i inntil tre år for svært alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet. Samtidig fjernes straffebestemmelsene for mindre alvorlige forhold som i praksis ikke straffeforfølges.

(Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet.

– En litt større tilgang til midlertidige ansettelser vil gjøre det enklere å skape arbeidsplasser. Det kan gi folk på utsiden av arbeidslivet en vei inn, sier hun.

LO-leder Gerd Kristiansen anklager Skogen Lund for ikke å kjenne realitetene i norsk arbeidsliv når hun omfavner forslaget.

– Du kjenner ikke hele det norske arbeidslivet, du vet ikke hvordan norske kommuner, fylkeskommuner og sykehus har misbrukt arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidighet i ansettelser i år etter år, og nå skal man altså gjøre det lettere, uttalte Kristiansen.

Skogen Lund mener på sin side at forslaget fra Eriksson inneholder mekanismer for å hindre misbruk.

– Skremselspropaganda

LO-leder Gerd Kristiansen sier hun vil kjempe til siste slutt for å hindre at regjeringen får flertall for endringene, som hun karakterisere som å slå hull i selve bunnplanken i arbeidsmiljøloven.

Kristin Skogen Lund anklager på sin side LO-leder Gerd Kristiansen for å bedrive skremselspropaganda, og viser til LOs påstand om at endringene kan føre til at midlertidige ansettelser blir normen i norsk arbeidsliv fremover.

– Det er en utopi.

– Hun bruker så harde ord. Det blir for dramatisk, sier Skogen Lund til NTB.

LO-lederen fikk også kritikk av statsråd Robert Eriksson for sitt ordvalg under tirsdagens debatt.

– Det bryr jeg meg ingen ting om. Denne saken er så viktig at det er opplagt at jeg som LO-leder skal kjempe med full kraft mot de foreslåtte endringene, sier Kristiansen til NTB.

Hun kritiserer også Eriksson for å sette dagens trepartssamarbeid i spill ved å behandle LO som hvilken som helst høringsinstans.