– Flere midlertidige ansatte og mer innleie av arbeidskraft er det samme som å kaste bensin på bålet, sier Anette Trettebergstuen. (Foto: Arbeiderpartiet)

Ap: Regjeringen bidrar til mer arbeidslivskriminalitet

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven vil bidra til mer arbeidslivskriminalitet, mener Arbeiderpartiets Anette Trettebergstuen.

– Flere midlertidige ansatte og mer innleie av arbeidskraft er det samme som å kaste bensin på bålet. Når regjeringen i tillegg fjerner det mest treffsikre tiltaket, nemlig kollektiv søksmålsrett, hjelper det ikke å bevilge mer penger til kontroll og tilsyn, sier Trettebergstuen.

Kollektiv søksmålsrett gir fagforeningene rett til å reise sak mot arbeidsgivere ved mistanke om ulovlig innleie av arbeidskraft.

25 millioner

Onsdag møtte statsminister Erna Solberg (H) og arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) partene i arbeidslivet for å diskutere tiltak mot arbeidslivskriminalitet.

Møtet var en oppfølging av et initiativ fra LO i april, da organisasjonen ba regjeringen legge fram en strategi mot slike lovbrudd.

Et første svar fra regjeringen kom allerede før møtet startet. Eriksson slo fast overfor flere medier at 17 friske millioner stilles til rådighet i statsbudsjettet. Til sammen skal 25 millioner kroner brukes på tilsyn og kontroll i regi av skatteetaten, politiet og Arbeidstilsynet.

– En voksende svart økonomi undergraver samfunnet. I en mer globalisert verden er det også vanskeligere å kontrollere. Og det er urettferdig at de som driver seriøst, utkonkurreres, sier Solberg til Aftenposten.

Arbeidsminister Robert Eriksson slår fast at et tettere samarbeid mellom de tre etatene er veien å gå.

– Vi har et forsøksprosjekt i Bergen, der skatteetaten, politiet og Arbeidstilsynet har gått sammen og utfører operativ virksomhet. Det fungerer utmerket, og vi vil gjøre dette flere steder i landet, sier han til NRK.

– Ikke nok

LO-leder Gerd Kristiansen berømmer regjeringen for å ha tatt opp hansken som hun kastet i vår, men tilfreds blir hun ikke før forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven legges til side.

– Flere midlertidig ansatte vil bety færre som tør å varsle om kriminelle forhold, flere løsarbeidere som er lette å utnytte for useriøse arbeidsgivere og færre tillitsvalgte som kan følge med og bistå, sier Kristiansen.

– Lime-saken viser alvoret. Vi må ta vare på et anstendig arbeidsliv som grunnpilar i det norske samfunnet, fortsetter hun.

LO vil ha begrensninger i antall ledd i kontraktskjedene, en gjennomgang av reglene som gjelder for konkursryttere, og se med nye briller på regelverket for offentlige innkjøp.

Økende problemer med menneskehandel, tvangsarbeid og organisert skattejuks danner bakteppet for strategien regjeringen jobber med. Trygdesvindel er et annet stikkord.

– Nav er opptatt av å bekjempe trygdesvindel. Det er i flere sammenhenger koblet opp mot arbeidsmarkedskriminalitet. Vi samarbeider med skatt, politi og flere andre inn i det arbeidet og også inn i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad til NRK.