Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Etablerer arbeidstidsutvalg

Regjeringen har nedsatt et offentlig ekspertutvalg, ledet av Karen Helene Ulltveit-Moe, som skal vurdere fremtidens arbeidsliv.

Det skriver NHO i en pressemelding på sine nettsider.

Det er særlig de samlede arbeidstidsreguleringene og praktiseringen av disse, i lys av behovet for å mobilisere mer arbeidskraft, utvalget skal vurdere, heter det i pressemeldingen.

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe skal lede utvalget som er satt sammen av fagpersoner innen økonomi, juss, arbeidsmedisin, arbeidstidsorganisering og arbeidsmarked.

– Et såpass tungt sammensatt ekspertutvalget kan bidra til nyttige beskrivelser og skisser av tiltak for hvordan arbeidskraften kan nyttiggjøres på en produktiv måte de kommende tiår, sier direktør for område arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard, i pressemeldingen.

Arbeidstidsbestemmelser fastsettes i dag både gjennom arbeidsmiljøloven og de ulike tariffavtalene.

NHO skriver i pressemeldingen at de har forståelse for at regjeringen velger et ekspertutvalg, men at de også mener at det er viktig at partene trekkes med på en god måte gjennom en referansegruppe.

– Det er viktig at utvalgets utredning finner klangbunn hos partene slik at nødvendige endringer kan finne sted, sier Oppegaard.