Jan Vormeland var anskaffelsesleder for Bane NOR på Follobaneprosjektet. Nå får han ansvaret for Follobane-entreprenøren Ghellas Skandianvia- og Storbritannia-satsing. Arkivfoto.

Var Follobanens anskaffelsesleder i nesten seks år - nå blir han Skandinavia-leder for stor Follobane-aktør

Jan Vormeland var Bane NORs anskaffelsesleder i Follobanenprosjektet i nesten seks år før regnskapsrot i eget selskap skapte trøbbel for ham i gigantprosjektet. Nå har han fått ny jobb som Country Manager for områdene Skandinavia og Storbritannia hos Follobane-entreprenøren Ghella.

1. mai begynte Jan Vormeland i sin nye jobb hos den italienske entreprenøren Ghella S.p.A.

Han har nå tittelen country manager for områdene Skandianavia og Storbritannia i selskapet som i Norge er en del av det spansk-italienske joint venture-selskapet Acciona Ghella (AGJV).

Arbeidsfellesskapet AGJV har den desidert største kontrakten på Follobanen, TBM-kontrakten på nesten ni milliarder.

Var i Follobane-ledelsen frem til november 2018

Jan Vormeland, som har lang erfaring innen store infrastruktprosjekter både i Norge og internasjonalt, var anskaffelsesleder på Follobane-prosjektet fra 2013 og frem til 29. november 2018.

Vormeland var leid inn til Follobaneprosjektet fra sitt eget selskap Mediateur AS gjennom Dovre Groups rammeavtale med Bane NOR, men Vormeland gikk ut av Follobane-ledelsen på slutten av fjoråret etter at selskapet hans var blitt satt under tvangsoppløsning for manglende regnskaper i Mediateur AS.

Vormeland ble likevel med videre i prosjektet ytterligere noen måneder som konsulent i en overgangsfase, men var helt ute av Bane NOR-systemet 1. mars i år.

Byggeindustrien har bedt den ferske Ghella-lederen om et intervju og spurt om han skal jobbe med Follobane-prosjektet i sin nye jobb.

– Jeg er dessverre ikke tilgjengelig for et intervju nå på grunn av reise. Utover dette kan jeg informere om at jeg ikke vil være involvert i Follobaneprosjektet. Mitt fokus vil være nye muligheter, skriver Jan Vormeland om sin nye Ghella-rolle i en SMS til Byggeindustrien.

Byggeindustrien har også spurt Vormeland om han har hatt karantenetid etter at han gikk ut fra Bane NOR, men ikke fått svar.

Valgt for sin erfaring innen infrastruktur

AGJV opplyser til Byggeindustrien at de er et selvstedig aksjeselskap og har ingenting med Ghellas organisasjon i Norge å gjøre. De viser til Ghella sentralt.

Kommunikasjonsleder Matteo d’Aloja i Ghella skriver i en e-post til Byggeindustrien at Vormeland er valgt som selskapets Skandinavia- og Storbritannia-leder på bakgrunn av hans erfaring med infrastrukturprosjekter.

– Vi har vært i Norge i fire år nå og gjort investeringer for fremtiden. Nå er vi interessert i å utvide satsingen i Skandinvia ytterligere, og Storbritannia er et helt nytt marked for oss med store muligheter, skriver d’Aloja videre i mailen.

Ghella understreker at Vormeland ikke skal ta del i Follobane-prosjektet eller være med i diskusjoner eller forhandlinger i det norske prosjektet.

– Vormeland skal fokusere på fremtidge prosjekter, ifølge Matteo D’Ajola.

Konfidensialitetsavtale

Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein i Bane NOR skriver følgende i en e-post om sin tidligere kollegas nye jobb:

– Vi registrerer at Vormeland skal jobbe med forretningsutvikling for nye prosjekter. I forhold til hans engasjement i Follobanen er han bundet av en konfidensialitetsavtale. Vi ønsker Vormeland lykke til med nye utfordringer. For spørsmål utover dette, ber jeg deg ta kontakt med Jan direkte eller hans nye arbeidsgiver, skriver Per David Borenstein.

Motstridende meldinger

Byggeindustrien har tidligere skrevet om store uenigheter rundt grunnforhold knyttet tunnelen mellom Bane NOR og AGJV, og at krangelen skal ha stått om milliardbeløp.

Byggeindustrien har spurt Follobane-ledelsen om den nye Ghella-lederen har vært en del av disse diskusjonene på vegne av Bane NOR.

– Vedrørende meglingen med AGJV, ble den avsluttet høsten 2018. Samarbeidet med AGJV er godt, utover det har vi ingen kommentar til løpende kontrakter, skriver Per David Borenstein i e-posten til Byggeindustrien.

At meglingen mellom Bane NOR og AGJV ble avsluttet høsten 2018, samsvarer ikke med meldinger som tidligere har kommet fra Follobane-ledelsen.

18. januar i år bekreftet Follobanes kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland overfor Byggeindustrien at partene fortsatt ikke var kommet til enighet, og da milliardsprekken på Follobanen ble offentliggjort litt over en uke senere bekreftet Borenstein selv at diskusjonen pågikk fortsatt.

– Diskusjonene som pågår nå handler om hvorvidt det er vesentlig annerledes grunnforhold enn det man kunne forutse før man startet jobben. Der er vi uenige. Dette er en kommersiell diskusjon som begge parter håper vi kan komme frem til en god løsning på, sa Borenstein til Byggeindustrien 24. januar i år.