Jan Vormeland, som har hatt store problemer i sitt eget selskap Médiateur, er ikke lenger anskaffelsesleder på Follobanen. Frem til kontrakten mellom Dovre Group og Bane NOR går ut i februar skal han fungere som rådgiver i prosjektet. Foto: Bane NOR

Bane NOR gjør endringer med umiddelbar virkning - bytter anskaffelsesleder på Follobanen

Jan Vormeland er ute av Follobane-ledelsen. Prosjektstyringsleder Morten Kristoffersen har tatt over rollen som anskaffelsleder med umiddelbar virkning.

Jan Vormeland (til venstre) er ikke lenger anskaffelsesleder i Follobane-prosjektet. Nå er det prosjektstyringsleder Morten Kristoffersen (til høyre) som har rollen frem til prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobanen har en ny fast anskaffelsesleder på plass. Arkivfoto: Frode Aga

Morten Kristoffersen vil fungere i rollen frem til en fast anskaffelsleder er på plass. Stillingen er, som Byggeindustrien omtalte onsdag, allerede lyst ut.

– Dette er en helhetsvurdering fra Bane NORs side, der alle hensyn skal være ivaretatt, opplyser pressesjef i Bane NOR, Thor Erik Skarpen, i en e-post til Byggeindustrien.

Jan Vormelands selskap Médiateur har vært under tvangsoppløsning siden 21. september i år på grunn av manglende innlevert regnskap for 2016.

Senere har det kommet frem at heller ikke 2017-regnskapet ble levert. I tillegg var 2015-regnskapet innlevert nesten et halvt år for sent.

Over tre år er selskapet ilagt til sammen tre forsinkelsesgebyrer på totalt 102.485 kroner. To av dem ble ikke betalt i tide.

Skal være rådgiver frem til februar

Vormeland, som har vært anskaffelsleder på 26-milliardersprosjektet Follobanen helt siden 2013, skal ifølge Bane NOR være rådgiver og jobbe sammen med Morten Kristoffersen og det øvrige kontraktsteamet frem til avtalen mellom Bane NOR og Dovre Group går ut i februar.

– Bane Nor og Dovre Group har blitt enig om at Vormeland, som har vært innleid anskaffelsesleder, går inn i en ny rolle som rådgiver i Follobaneprosjektet for en periode, for å sikre nødvendig kontinuitet og kompetanseoverføring. Prosjektstyringsleder Morten Kristoffersen tar over som midlertidig anskaffelsesleder. Kristoffersen kjenner prosjektet svært godt og har tidligere vært fungerende prosjektdirektør. Den nye ordningen har allerede trådt i kraft. Follobaneprosjektet er en solid byggherreorganisasjon som kan håndtere denne typen endringer i ledelsen, forklarer Thor Erik Skarpen.

Leies ikke inn via Mèdiateur lenger

Administrerende direktør i Dovre Group, Arve Jensen. Foto: Dovre Group

Ifølge administrerende direktør i Dovre Group, Arve Jensen, har Bane NOR og Dovre Grup som sammen har valgt løsningen som nå har trådt i kraft.

– Jan Vormeland har utført godt arbeid for Bane NOR og bidratt med tung og bred erfaring innen kontraktsarbeid. Det er derfor svært viktig nå å kunne ivareta strategiske prosesser samt erfaringsoverføring i en viktig fase for prosjektet, skriver Arve Jensen i en e-post til Byggeindustrien.

De siste månedene av avtalen skal Jan Vormeland leies direkte fra Dovre Group til Bane NOR, ikke via Mèdiateur-boet slik som har vært tilfellet fra september og frem til nå.

– Vi har valgt å midlertidig ansette han for å kunne sluttføre oppdraget da avtalen med boet ikke kan videreføres, opplyser Jensen.

Kostnaden for å leie inn Jan Vormeland som anskaffelsesleder på Follobanen har ligget på rundt tre millioner årlig.

Ifølge Dovre Group er timeprisen nå redusert på bakgrunn av at oppdraget er endret.

– Vi kan selvsagt ikke kommentere direkte timepriser, men vi kan bekrefte at oppdraget er endret og at timeprisen derfor er redusert, opplyser Arve Jensen.

Stort skatte- og avgiftskrav

Byggeindustrien har i høst skrevet en rekke artikler om økonomiske forhold knyttet til Mèdiateur.

Byggeindustrien har fortalt at kona til Follobanens tidligere anskaffelsesleder har tjent svært godt i konsulentselskapet til ektemannen. Regnskapene fra 2015 viser at Médiateur AS betalte ut minst 860.000 kroner av Follobane-honoraret i lønn til Vormelands ektefelle.

Under den første skiftesamlingen i Médiateur tidligere i november kom det også frem at Vormeland skal ha gjort store private uttak i Médiateur.

Det var 15 krav på nesten én million kroner i boet, og bostyrer varslet at skatte- og avgiftskravene blir trolig mye større enn de 602.798 som er meldt inn til nå.

Byggeindustrien har ikke lykkes med å få en kommentar fra Jan Vormeland.