Illustrasjonsfoto.

Follobaneprosjektet har brukt over 22 millioner på én mann - han unnlot å levere regnskaper over flere år

Follobaneprosjektet har brukt over 22 millioner kroner på å leie inn konsulenten Jan Vormeland. Vormelands selskap ble i høst satt under tvangsoppløsning for manglende regnskap.

Det har kostet over 22 millioner kroner å leie inn tidligere anskaffelsesleder Jan Vormeland til Follobaneprosjektet. Arkivfoto: Frode Aga

I torsdagens papirutgave kan Byggeindustrien avsløre at halvparten av prosjektorganisasjonen er innleid og at 17 av 42 personer i ledergruppene på Follobanen er eksterne konsulenter.

Totalt har innleien av konsulenter til ledergruppen kostet Follobane og Bane NOR 77,9 millioner kroner på 23 måneder, fra januar 2017 og frem til desember 2018.

Innleiestrategien har ikke bare gått på skinner for Bane NOR, noe en omfattende artikkelserie på Bygg.no i høst har illustrert.

Over 22 millioner på én mann

Den mest alvorlige saken har vært knyttet til Jan Vormeland, som inntil nylig var innleid som anskaffelsesleder i Follobane-prosjektet.

Han var fra 2012 til 2018 leid inn til Follobanen i ulike roller fra sitt eget selskap Médiateur AS via Dovre Groups rammeavtale med Bane NOR.

Som Byggeindustrien tidligere har omtalt, ble Jan Vormelands selskap Médiateur i høst satt under tvangsoppløsning i Asker og Bærum tingrett på grunn av manglende regnskaper for 2016.

Senere kom det frem at også regnskapet for 2017 manglet i selskapet som omsetter for store summer i året.

I fjor hadde Vormeland, ifølge innberetningen fra boet til tingretten, en timerate på 1.430 kroner som innleid anskaffelsesleder.

– Oppdraget har vært omfattende og Vormeland jobbet mer enn vanlig arbeidsdag, heter det i boets innberetning.

De siste årene ga arbeidsmengden i Vormelands selskap en omsetning på rundt tre millioner kroner årlig.

På det meste, i 2014, var han oppe i nesten 3,6 millioner kroner i omsetning.

Det totale regnestykket, basert på tall Byggeindustrien har fått fra Bane NOR og regnskapstall som vi har hentet ut fra proff.no, viser at Bane NOR har brukt rundt 22,1 millioner kroner på å leie Vormeland fra 2012 og frem til 2018.

Byggeindustrien har ikke lykkes med å få en kommentar fra Jan Vormeland til denne saken, men da vi først skrev om tvangsoppløsningen i Médiateur i høst, sa han blant annet:

– Utover mangel på tid ønsker jeg av personlige årsaker ikke å utdype hvorfor årsregnskapet i Médiateur ikke ble levert inn. Men det er nettopp på Follobanen jeg har lagt alt mitt fokus, og der har det gått veldig bra. Det er et dedikert team i prosjektet som jobber med sluttoppgjøret og de etterfølgende formalitetene. Dette arbeidet går som planlagt, sa Jan Vormeland og viste til opprydningsarbeidene etter Condotte-utkastelsen.

Fortsatt innleid

Bane NOR valgte i november å lyse ut jobben til Vormeland som en fast stilling på grunn av varigheten av oppgaven og det store ansvaret som fulgte med den.

Vormeland gikk over i en ny rolle som innleid rådgiver i Follobaneprosjektet.

Nå leies han ikke inn fra Dovre Group via tvangsoppløste Médiateur AS. I stedet er han midlertidig ansatt i konsulentselskapet Dovre Group, som leier ut Vormeland direkte til Bane NOR.

Ifølge Bane NOR ble det gjort for å sikre nødvendig kontinuitet og kompetanseoverføring i prosjektet. Avtalen går ut i februar.

– På bakgrunn av Médiateur-saken har vi strammet inn kontrollen av våre underleverandører ytterligere, skriver Arve Jensen om tvangsoppløsningssaken som har skapt problemer for både Vormeland, Dovre Group og Bane NOR.

Dovre Group har tidligere opplyst til Byggeindustrien at timeraten er lavere nå som rollen til Vormeland har endret seg.

Du kan lese mer om hva Jensen og Dovre Group sier om innleie på Follobanen i denne saken.