Det pågår fortsatt megling rundt grunnforholdene på TBM-kontrakten på Follobaneprosjektet.

Ingen meglingsavklaring mellom Bane NOR og AGJV - krangler om milliardsummer

Det pågår fortsatt megling mellom Bane NOR og entreprenør AGJV rundt grunnforholdene på TBM-kontrakten på Follobaneprosjektet. Etter det Byggeindustrien erfarer er det uenighet om milliardsummer.

Som Byggeindustrien omtalte i september klargjorde Bane NOR og Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) seg for frivillig megling på bakgrunn av uenigheter i 8,7-milliarderskontrakten. Selve meglingsprosessen skal ha startet i november 2018, og man håpet å komme til enighet før nyttår. Byggeindustrien får nå bekreftet fra byggherren at det fortsatt pågår en prosess mellom partene.

Uenigheten omhandler grunnforholdene i prosjektet, og etter det Byggeindustrien kjenner til skal et av stridspunktene gå på vanninntrengning i tunnelen.

Kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland i Follobaneprosjektet har tidligere uttalt til Byggeindustrien at man har vært i diskusjoner om det finnes grunnlag for å si at det foreligger grunnforhold som avviker fra det som er beskrevet i kontrakten for arbeidet med tunnelboringen.

Store summer
Uenigheten mellom partene skal være stor – etter det Byggeindustrien erfarer krangles det om milliardsummer.

Bane NOR ønsker ikke å kommentere hverken størrelsen på summene det megles om, eller hvilken frist man har satt for å være ferdig med meglingen.

– Dette handler om kommersielle forhold og Bane NOR kan ikke kommentere summer og det som er satt som foreløpige frister. Det ber vi om forståelse for, skriver Kjelland i en e-post til Byggeindustrien.

Skal avklares underveis
Bane NOR har tidligere pekt på at kontrakten mellom partene er utformet slik at diskusjoner av denne typen skal avklares underveis i prosjektet.

– Prosessen startes i det forholdet identifiseres, mens det i anleggsbransjen for øvrig er det mer vanlig å samle opp tvistesaker til et sluttoppgjør etter at arbeidet er ferdige. Bane NOR og AGJV er enige om å starte frivillig megling for å se om man kan komme frem til en omforent avtale før årsskiftet, opplyste Kjelland til Byggeindustrien i september. Hun anså på det tidspunktet ikke situasjonen som dramatisk.

– Denne typen uenighet oppstår ofte mellom byggherrer og entreprenører i anleggsbransjen, og vil i dette tilfellet ikke påvirke fremdriften i prosjektet, forsikret hun.

AGJV ønsker ikke å uttale seg i sakens anledning.

– Vi henviser til byggherre Bane NOR, og ønsker ikke å kommentere saken, sier AGJVs kommunikasjonssjef, Line Fredriksen, til Byggeindustrien.