Byggherren Bane NOR og TBM-entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) skal i frivillig megling. Partene er uenige om det er grunnforhold som avviker fra det som er beskrevet i TBM-kontrakten. Foto: Bane NOR

Forbereder gjennomslag på Follobanen – samtidig krangler Bane NOR og Acciona Ghella om grunnforhold

Tirsdag nås en av de virkelig store milepælene på Follobane-prosjektet når det blir gjennomslag for to av tunnelboremaskinene. Samtidig skal byggherren Bane NOR og TBM-entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) i megling på grunn av uenigheter om grunnforhold og hva som er beskrevet i 8,7-milliarderskontrakten.

På Follobaneprosjektet kappkjører nå to av de fire tunnelboremaskinene, hver på 2.400 tonn, mot gjennomslag nær Oslo sentrum.

Det første store gjennomslaget for TBM-ene i 26-milliardersprosjektet skal skje førstkommende tirsdag.

Men samtidig som både Bane NOR og det spansk-italienske arbeidsfellesskapet AGJV ser fram til den viktige milepælen i prosjektet, klargjør partene seg for frivillig megling på bakgrunn av uenigheter i 8,7-milliarderskontrakten.

Frivillig megling

Etter det Byggeindustrien erfarer, er ett av stridspunktene kostbare løsninger for å håndtere problemer med vanninntrengning i tunnelen.

Det ønsker ikke Bane NOR kommentere, men de bekrefter at de skal i megling med entreprenøren og at det er flere momenter i diskusjonene.

Ifølge Bane NOR er fellesnevneren grunnforhold.

Kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland i Follobaneprosjektet.

– Bane NOR kan bekrefte at Bane NOR/Follobaneprosjektet og Acciona Ghella (AGJV) er i diskusjoner om hvorvidt det finnes grunnlag for å si at det foreligger grunnforhold som avviker fra det som er beskrevet i kontrakten for arbeidet med tunnelboringen, skriver kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland i en e-post til Byggeindustrien.

– Udramatisk

Hun legger til at kontrakten er utformet slik at diskusjoner av denne typen skal avklares underveis i prosjektet.

– Prosessen startes i det forholdet identifiseres, mens det i anleggsbransjen for øvrig er det mer vanlig å samle opp tvistesaker til et sluttoppgjør etter at arbeidet er ferdige. Bane NOR og AGJV er enige om å starte frivillig megling for å se om man kan komme frem til en omforent avtale før årsskiftet, opplyser Kjelland.

Hun understreker at situasjonen ikke anses som dramatisk.

– Denne typen uenighet oppstår ofte mellom byggherrer og entreprenører i anleggsbransjen, og vil i dette tilfellet ikke påvirke fremdriften i prosjektet, forsikrer hun.

Størst på Follobanen

Kommunikasjonssjef i AGJV, Line Fredriksen.

Acciona Ghella Joint Venture ønsker ikke å utdype saken overfor Byggeindustrien.

– Vi har ingen kommentarer utover det Bane NOR har svart. Det er sammenfallende med vår oppfatning, skriver kommunikasjonssjef i AGJV, Line Fredriksen, i en e-post til Byggeindustrien.

Den største kontrakten

Boringen for Follobanetunnlen startet 5. september 2016 og utgravningene i nordlig retning ligger ifølge Bane NOR foran planen.

Follobane-prosjektet strekker seg fra Oslo til Ski i Akershus og inkluderer den 20 km lange tunnelen som er bygget i hardt norsk fjell.

Det endelige gjennomslaget for boringen av jernbanetunnelen vil etter planen skje våren 2019. To tredjedeler av hele Follobaneprosjektet er nå utført.

Acciona Ghella Joint Venture (AGJV) har med sin 8,7-milliarderskontrakt, den desidert største kontrakten på Follobanen. AGJVs arbeider med tunnelboremaskinene har ikke blitt rammet av problemene som har dukket opp på Oslo S-siden av prosjektet i kjølvannet av de økonomiske problemene til den nå utkastede entreprenøren, Condotte.