Kraftig røykutvikling fra en brann i et kjøretøy førte til full evakuering av et tunnelsystem på Follobanen natt 8. juni. En person ble kjørt til legevakt etter hendelsen, men han kom fra hendelsen uten skader. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Tunnelproduksjonen sto stille i 12 dager etter Follobanen-brann

Onsdag kveld ble tunnelboremaskinene satt i gang igjen etter brannen i Follobane-tunnelen den 8. juni. Det er foreløpig uklart hva den 12 dager lange stoppen vil ha å si for det totale tids- og kostnadsbildet i prosjektet.

Kommunikasjonssjef i Follobanen, Kathrine Kjelland.

Den 8. juni gikk alarmen på Follobane-prosjektet da et av spesialkjøretøyene inne i tunnelen tok fyr.

Totalt ble 77 personer som arbeidet på Follobanen og i tilgangstunnelen på Åsland i Oslo evakuert. Ingen ble skadd, men en av arbeiderne ble kjørt til legevakta for sjekk etter å ha pustet inn røyk fra det brennende kjøretøyet.

Nå er TBM-produksjonen i gang igjen.

– Tunnelproduksjonen ble gjenopptatt onsdag kveld. Alle sikkerhets- og miljømessige forhold er nå sjekket ut, og tunnelløpene er klargjort for produksjon. Skadet infrastruktur er reparert, og rester fra røyk og sot er fjernet. Det er jo det som har tatt mye tid, sier kommunikasjonssjef på Follobane-prosjektet Kathrine Kjelland til Byggeindustrien.

– Avgjørende å sikre trygge arbeidsforhold

Etter brannen i et spesialkjøretøy i nordgående tunnelløp, er det utført granskning av årsak, gjennomgang av øvrige kjøretøy og nødvendige utbedringsarbeider, opplyser entreprenør Acciona Ghella torsdag.

Kommunikasjonssjef i Acciona Ghella, Line Fredriksen.

– Det har vært avgjørende å sikre at arbeidsforholdene er tilfredsstillende og trygge på alle måter før arbeidet med boring kunne gjenopptas. Vi jobber kontinuerlig og målrettet med sikkerhet, og har nå fått nødvendig verifisering av at alt er i orden, sier Acciona Ghellas kommunikasjonssjef Line Fredriksen i en kommentar.

Årsak ikke fastlagt

Den direkte årsaken til brannen i kjøretøyet som førte til en evakuering av 77 mennesker er ikke fastlagt ennå, men flere mulige årsaksforhold vurderes.

– Det har vært nødvendig å foreta en gjennomgang av alle lignende kjøretøy, og foreløpig er de modifisert for å øke brannsikkerheten. Men årsak og helt konkret hvorfor brannen brøt ut, har vi ikke konkludert med, sier Kjelland som understreker at de har hatt en ekstern tredjepart inne for å verifisere kjøretøyene.

Usikkert hvilke konsekvenser stoppen får

Ifølge Bane NOR er det for tidlig å si om kjøretøybrannen får følger for den totale produksjonstiden og kostnadene i prosjektet.

– Ofte vil man finne muligheter for å ta inn igjen noe av det tapte, og deler av denne produksjonen, i alle fall nordover, har gått helt etter planen. Til tider har man også ligget litt foran plan, så foreløpig er vi ikke bekymret for fremdriften. Men de endelige svarene har vi ikke ennå, sier Kathrine Kjelland.

– Er dere fornøyd med hvordan entreprenøren har håndtert hendelsen?

– Vi har tidligre sagt at de taklet hendelen veldig godt og i tråd med de øvelser og beredskapsplaner som vi har. Vi er også fornøyde med samarbeidet om opprensing og kontroller etter hendelsen, sier Kjelland.