Follobanen er igjen rystet av problemer rundt innleide konsulenter. Nå har Bane NOR avsluttet avtalen med to innleide ledere på prosjektet, men de ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for at de to måtte gå fra prosjektet.

To innleide Follobane-ledere måtte gå på dagen

Follobane-lederne som har blitt fjernet de siste dagene har vært innleid til prosjektet via en av Bane NORs rammeavtaler.

I høst og vinter har Byggeindustrien skrevet en rekke saker og forhold knyttet til innleide konsulenter på Follobanen, og i januar kunne Byggeindustrien fortelle at halve prosjektorganisasjonen på 216 personer er innleid.

Det kom også fram at 17 av 42 personer i ledergruppene på Follobaneprosjektet er innleide ressurser.

Nå kan Byggeindustrien avsløre at to innleide ledere på Follobanen nylig har har måttet gå på dagen.

Etter det Byggeindustrien kjenner til har konsulentene vært innleid til prosjektet over flere år.

Vil ikke kommentere bakgrunn

Kommunikasjonssjef i Follobaneprosjektet, Kathrine Kjelland. Foto: Bane NOR

Kontraktskanselleringene bekreftes av Follobane-prosjektet, men de vil ikke kommentere bakgrunnen for at de to lederne måtte gå.

– Bane NOR kan bekrefte at to kontrakter for innleide fagressurser er avsluttet – en i forrige uke og en denne uken. De har begge, i ulike typer stillinger, vært innleid i prosjektet via en av Bane NORs rammeavtaler, skriver kommunikasjonssjef i Follobaneprosjektet, Kathrine Kjelland, i en kortfattet e-post til Byggeindustrien.

– Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere dette ytterligere, legger hun til.

Flere saker

Det er ikke første gang det stormer rundt innleide ressurser på Follobanen.

Det er bare få måneder siden prosjektet måtte lyse ut posisjonen som anskaffelsesleder som en fast stilling på grunn av regnskapsproblemer selskapet til en innleid konsuelnt, og på sensommeren avslørte Byggeindustrien at en annen leder på prosjektet hadde roller i ni andre selskaper samtidig som han var innleid for totalt 12,7 millioner kroner av Bane NOR.

Vedkommende hadde også startet et konsulentselskap sammen med en av lederne hos entreprenøren Condotte samtidig som begge jobbet på prosjektet.

Har fått kraftig kritikk for innleie

Innleieomfanget og mangelen på kontroll på Follobaneprosjektet har blitt knallhardt kritisert av både Arbeiderpartiet og av Norsk Jernbaneforbund de siste ukene.

Jonas Gahr Støre og Sverre Myrli i Arbeiderpartiet har karakterisert Follobanen som et prosjekt uten styring i både i forkant av og i kjølvannet av 2,2-milliardersprekken som ble varslet for to uker siden.

– Follobanen er en illustrasjon på oppsplitting og ansvarspulverisering i dagens dårlig styrte jernbanesektor, tordnet Jonas Gahr Støre i et intervju med Aftenposten.

– Det er helt uakseptabelt, og tilliten til systemet svekkes. Vi snakker om offentlige midler og store bevilgninger. Det forventes at midlene skal benyttes effektivt, sa leder i Jernbaneforbundet, Jane B. Sæthre til Byggeindustrien.

Forventer god styring

24. januar ble det kjent at Follobanen sprekker med 2,2 milliarder kroner og må ha ett år lengre byggetid for å komme i mål.

Bane NOR legger mye skylda for kostnads- og tidssprekken på situasjonen som oppsto da de måtte kaste ut entreprenøren Condotte fra to milliardkontrakter på prosjektet på grunn av skakkjørt økonomi.

Byggeindustrien spurte i forrige uke samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om han har tillit til hvordan Follobanen blir ledet. Da svarte Dale slik:

- Det er svært uheldig når det oppstår komplikasjoner i store og viktige utbyggingsprosjekter. Jeg forventer god framdrift og god styring av alle samferdselsprosjekt der staten bevilger midler. Samtidig er det slik at ved krevende infrastrukturprosjekt som Follobanen, er det vanskelig for både meg og andre aktørar å kunne gi noen garanti for at uhell eller uønskede hendelser ikke vil skje. Mitt fokus er derfor å styre skikkelig og være tydelig overfor Bane NOR på at jeg har klare forventninger til prosjektet. Styret i Bane NOR har ansvaret for at prosjektet blir ledet på en god måte og at tiltak blir satt i verk når uventende omstendigheter oppstår, svarer Dale.