Konsulent- og ansettelsesbråket på Follobanen oppsummert

Tvangsoppløsning, manglende søkerlister og millionutbetalinger. Ansettelsesprosesser og innleie av konsulenter har på langt nær gått på skinner for det ferske statsforetaket Bane NOR.

Siden sensommeren 2018 har Byggeindustrien jobbet med en rekke artikler knyttet til ansettelsesprosesser og innleie av eksterne konsulenter i Bane NOR og spesielt  Follobanen.

Artikkelserien har ført til opprydninger internt i Bane NOR-systemet og flere av sakene har havnet i Stortinget.

I den siste utgaven av Byggeindustrien kan Byggeindustrien avsløre at 50 prosent av Bane NORs folk på 26,3 milliardersprosjektet Follobanen er innleide konsulenter. 

En oversikt Bane NOR har laget på vegne av Byggeindustrien viser samtidig at 17 av 42 personer i ledergruppene på Follobane er innleid og at de disse personene i løpet av 23 måneder kostet prosjektet 77,9 millioner kroner.

Byggeindustrien kan også avsløre at Bane NOR har brukt over 22 millioner kroner på å leie inn en mann alene, tidligere anskaffelselsleder Jan Vormeland.

Vormeland har vært leid inn fra sitt eget selskap Médiatuer AS via en rammeavtale med Dovre Group, men selskapet er under tvangsoppløsning på grunn av manglende regnskap.

Her er en oppsummering av de viktigste sakene som har blitt avdekket i Byggeindustrien i løpet av det siste halve året: 

Konsulentselskapet

Faksimile fra Bygg.no, 30. august 2018.

Den første konsulent-saken sprakk 30. august i fjor og handlet om den tidligere innleide prosjekteringslederen på Drill & Blast-kontrakten, Sophus Kielland, som stiftet et konsulentselskap sammen med Condotte-lederen Marco Tanzillo.

De to startet selskapet Norit AS samtidig som de begge jobbet på Follobaneprosjektet.

Ifølge Bane NOR brøt Kielland informasjonsplikten da han startet selskapet med entreprenørtoppen og varslet en gjennomgang av sine rutiner.

Saken kan du lese her.

Tvangsoppløsning og rolleblandinger

Faksimile fra Bygg.no, 26. september 2018.

26. september avslører Byggeindustrien at Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormeland leies ut til Bane NOR fra sitt eget selskap Médiateur AS og at selskapet er under tvangsoppløsning på grunn av manglende regnskaper.

Det kommer også frem at varamedlem til styret i Médiateur på dette tidspunktet er Bane NORs direktør for kontrakt og marked og Vormelands tidligere kollega fra REC i Singapore, Henning Scheel.

Scheel og Vormeland opplyser at Scheel skulle vært avregistrert fra selskapet før han begynte i Bane NOR, men at det ikke skjedde ved en forglemmelse. Scheel fratråde varavervet i oktober.

Saken kan du lese her.

Millionkostnader

Faksimile fra Bygg.no, 28. september 2018.

To dager etter at tvangsoppløsningssaken blir kjent, skriver Byggeindustrien om den tidligere prosjekteringslederen Sophus Kielland igjen.

Kostnaden for å leie inn Kielland til Follobanen fra mars 2012 til juni 2018 har beløpt seg til 12,7 millioner kroner.

Samtidig viser det seg at selskapet han startet med den italienske Condotte-lederen, på langt nær er det eneste selskapet i porteføljen til Follobane-lederen.

Samtidig som han er leid inn for millioner av Follobanen, sjonglerer han roller i ni andre selskaper, blant annet et annonseselskap med pyramidestruktur.

Saken kan du lese her.

Habilitetsregisteret og selskapskobling

Faksimile fra Bygg.no, 1. oktober.

I begynnelsen av oktober kan Byggeindustrien avsløre at selskapskoblingen fra Médiateur AS mellom innleide Jan Vormeland og Bane NOR-direktør Henning Scheel aldri ble registrert i Bane NORs habilitetsregister.

Bane NOR opplyser at de likevel var informert og at informasjon ble gitt muntlig.

Saken kan du lese her.

Kollegaene

Faksimile fra Bygg.no, 3. oktober 2018.

Noen dager senere kan Byggeindustrien fortelle at samme Scheel og Vormeland, samt de Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein og konserndirektør for utbygging, Einar Kilde, alle har bakgrunn fra det samme REC-prosjektet i Singapore.

Felles for dem er at ingen hadde jernbanebakgrunn før de kom til Bane NOR.

Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund avviste at Bane NOR drev med venneansettelser, men professor emeritus ved det juridiske fakultet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, mente saken om de tidligere REC-kollegaene vakte nysgjerrighet.

Saken kan du lese her.

Gjennomgangen

Faksimile fra Bygg.no, 4. oktober 2018.

Dagen etter at Byggeindustrien skrev om REC-bakgrunnen til de fire Bane NOR-toppene, varslet Bane NOR likevel at de ville foreta en intern gjennomgang av ansettelser i kjølvannet av det som hadde kom frem i Byggeindustrien.

De understreket at Bane NOR hadde full tillit til de nevnte personene.

– Samtidig ser vi at det er noen åpne spørsmål som vi ønsker å få kartlagt. Vi vil derfor iverksette en intern gjennomgang med grundig kartlegging av fakta i saken samt av våre rutiner. Dette er nødvendig i forhold til de involverte i saken, men også av hensyn til våre øvrige ansatte, kunder og samarbeidspartnere, skrev Bane NOR i en e-post til Byggeindustrien.

Saken kan du lese her.

Follobane-toppens konelønn

Faksimile fra Bygg.no, 9. oktober 2018.

9. oktober kan Byggeindustrien fortelle at Follobanens daværende anskaffelsesleder Jan Vormeland har hatt sin kone som ansatt i selskapet sitt Médiateur AS.

Der skal hun ha tjent svært godt.

Kona, som ifølge en artikkel i Jernbanemagasinet er grafisk designer, fikk minst 860.000 kroner i lønn fra Vormelands selskap i 2015.

Saken kan du lese her.

Skiftesamlingen

Faksimile Bygg.no, 14. november.

14. november er det første skiftesamling i boet til anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap Médiateur AS.

Bakgrunnen for tvangsoppløsningen var manglende regnskaper for 2016 og 2017.

Under skiftesamlingen kommer det frem at Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormeland skal ha gjort store private uttak i selskapet og at det er krav på nesten én million kroner i boet.

Den største kreditoren er Skatteetaten.

Skatte- og avgiftskravene som var meldt inn til boet på dette tidspunktet var 602.798 kroner, og ifølge innberetningen blir skattekravet i boet trolig mye større.

Saken kan du lese her.

Den manglende søkerlisten

Faksimile fra Bygg.no, 15. november 2018.

Halvannen måned etter at Byggeindustrien skrev om de fire Bane NOR-toppene som alle hadde bakgrunn fra det samme REC-prosjektet i Singapore, kommer resultatet fra den den interne gjennomgangen til Bane NOR.

Den viser at blant annet at statsforetaket mangler søkerliste for konserndirektørstillingen som Einar Kilde har fått, og at verken Kilde eller direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel, søkte på jobbene de fikk. De ble hentet inn gjennom utvidede søk.

Saken kan du lese her.

Millionutbetalingen

Faksimile fra Bygg.no, 23. november 2018.

23. november kan Byggeindustrien avsløre at den nyansatte utbyggingsdirektøren i Bane NOR, Einar Kilde, fikk utbetalt 1,5 millioner kroner av Bane NOR allerede året før han begynte som konserndirektør for utbygging.

Lønnsutbetalingen skjedde da han fortsatt hadde en toppstilling i et malaysisk energiselskap.

Stillingen han fikk, ble heller ikke lyst ut da forgjengeren ga seg.

I et lengre intervju med Byggeindustrien, påtar styreleder Siri Hatlen seg ansvaret for manglende arkivering av søkerlisten til konserndirektørstillingen.

Saken kan du lese her.

Den innleide konserndirektøren

Faksimile fra Bygg.no, 25. oktober 2018.

Også Einar Kildes forgjenger, Helga Nes, hadde gunstige betingelser som utbyggingsdirektør i Bane NOR.

Nes fikk 225.000 kroner i måneden som innleid utbyggingsdirektør før hun ble fast ansatt.

Den totale leiesummen, før Nes ble ansatt i Bane NOR, endte på 1,4 millioner kroner.

Saken kan du lese her.

Ledelseskiftet

Faksimile fra Bygg.no, 29. november 2018.

To måneder etter at saken om tvangsoppløsningen i Mèdiateur sprakk, meldte Bane NOR at Jan Vormeland går ut av Follobane-ledelsen og at prosjektstyringsleder Morten Kristoffersen hadde tatt over rollen som anskaffelsesleder med umiddelbar virkning.

Vormeland gikk samtidig inn i en ny rolle som innleid rådgiver i prosjektet, denne gangen skjer det ikke via sitt eget tvangsoppløste selskap, men direkte innleid gjennom rammeavtalen mellom Bane NOR og Dovre Group.

Saken kan du lese her.

Opprydningen

Faksimile fra Bygg.no, 26. november 2018.

SVs stortingspolitiker Arne Nævra er kritisk til at konserndirektørstillingen for utbyggingsdivisjonen aldri ble lyst ut, og i en intern redegjørelse fra Bane NOR til samferdselsministeren blir det listet opp en rekke tiltak som statsforetaket har satt i verk etter konsulent- og ansettelsessakene som er omtalt i Byggeindustrien.

Saken kan du lese her.

Kritikken i Stortinget

Faksimile fra Bygg.no, 9. januar 2019.

Bekymringen for tids- og kostnadssprekker vokser i kjølvannet av Condotte-hevingen og Sv er ikke de eneste på Stortinget som er kritiske.

Arbeiderpartiets Sverre Myrli, har ved flere anledninger stilt regjeringen spørsmål om Follobanen både skriftlig og muntlig i Stortinget.

9. januar tar han opp saken på nytt i Stortingets spørretime. Der ber han om svar på om kostnads- og tidsbildet er forskjøvet i kjølvannet av Condotte-hevingen, samtidig som han kritiserer Bane NOR for konsulentbruk «hinsidige lønninger».

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier konstnadsrammen på 26,3 milliarder fortsatt står ved lag, og at tidsplanen for åpning av Follobanen i 2021 også står ved lag.

Saken kan du lese her.

Innleiefesten

Faksimile fra Bygg.no, 16. januar 2019.

16. januar 2019 kan Byggeindustrien fortelle at Follobanen at halvparten av prosjektorganisasjonen på 216 personer er innleid og at prosjektet på under to år har brukt 77,9 millioner kroner på innleie av 17 personer.

Samtidig kommer det frem at prosjektet har brukt 22 millioner kroner på å leie inn en mann alene.

Saken kan du lese her.