Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Støre: – Follobanen uten styring og kontroll

Fredag ble det kjent at Follobanen både blir utsatt med ett år og 2 milliarder kroner dyrere. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er svært kritisk.

– Follobanen er en illustrasjon på oppsplitting og ansvarspulverisering i dagens dårlig styrte jernbanesektor, tordner Støre i Aftenposten.

Han mener at prosjektet er helt uten styring og kontroll.

– Jeg har i 20 år jobbet tett med folk som er avhengig av togene her. Det har gjort inntrykk. Pendlerne er de første vi tenker på nå da nyheten kommer om at alle som er avhengig av dette prosjektet, må vente, sier Støre.

Han mener at jernbanesektoren burde hatt en mer samlet ledelse og mener oppsplittingen som den borgerlige regjeringen har stått i spissen for har gjort det vanskeligere å styre prosjektet.

Ordførere vil ha busser

For bare snaue to uker siden, 9. januar, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at alt var i rute.

Nå sier han til avisen at det ikke er noen tvil om at han burde hatt den informasjonen han nå har tidligere.

– Primært er det Bane Nor som skal ha denne kontrollen. men to dager før jeg sto i Stortinget hadde jeg sjekket og fått informasjon fra Bane Nor som tilsa at tidsplanen holdt, sier han.

Dale har gitt Jernbanedirektoratet i oppgave å se på alternativer for hva som kan gjøres for pendlerne på Østfoldbanen. Follo-ordførerne etterlyser flere busser.

Fornebubanen også forsinket

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi elleve minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, noe som er en halvering av reisetiden. 72 prosent av utbyggingen er nå ferdigstilt.

Fredag ble det kjent at også Fornebubanen blir forsinket. Den skulle etter planen stå ferdig høsten 2025. Men ifølge en rapport må det beregnes opp til ett og et halvt års ekstra byggetid, skriver NRK.