Arbeiderpartiets Sverre Myrli mener pengesummene som brukes på innleie av konsulenter på Follobanen, er astronomiske. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Reagerer på innleieomfanget: - Det virker å være et prosjekt ute av styring

Omfanget av innleie på Follobanen får både Norsk Jernbaneforbund og opposisjonen på Stortinget til å reagere. – Tilliten til systemet svekkes, mener Jernbaneforbundet.

I torsdagens papirutgave av Byggeindustrien kommer det frem at halvparten av prosjektorganisasjonen til Bane NOR på Follobanen er innleide ressurser.

I ledergruppene er 17 av 42 personer innleid, noe som fra januar 2017 og frem til desember 2018 kostet Follobanen 77,9 millioner kroner.

Den tidligere anskaffelseslederen på prosjektet har fra 2012 til 2018 alene kostet prosjektet mer enn 22 millioner.

– Jeg blir lei meg når jeg ser hvordan man her forvalter skattebetalernes penger. Å bruke over 22 millioner på en mann, er en pengebruk som vitner om mangel på respekt for fellesskapets midler. Det virker å være et prosjekt uten styring, sier transportpolitisk talsperson i Ap, Sverre Myrli, til Byggeindustrien.

– Astronomiske beløp

Stortingspolitikeren mener det er uheldig at Follobaneprosjektet på ett av delprosjektene bruker en konsulent som prosjektleder med budsjett- og personalansvar.

– Jeg synes ikke noe om det, og mener vi skal ha folk som er fast ansatt på normale lønnsbetingelser. Men du må naturligvis betale godt. Det er et stort ansvar som følger med de store samferdselsprosjektene og du trenger dyktige folk som tåler tidspress og som klarer å holde prosjektet innenfor budsjettrammene. Men når du vet at statsministeren tjener 1,5 millioner kroner i året, så er det helt astronomiske beløp vi snakker om her, sier Sverre Myrli.

– Innleiebruken har tatt helt av

Leder i Norsk Jernbaneforening, Jane B. Sæthre, er undrende til hvorfor innleiebruken på Follobanen har tatt av. Foto: Norsk Jernbaneforening

Norsk Jernbaneforbund reagerer også på innleieomfanget. De er rystet over at Follobaneprosjektet har brukt over 22 millioner på en person.

- Det er helt uakseptabelt, og tilliten til systemet svekkes. Vi snakker om offentlige midler og store bevilgninger. Det forventes at midlene skal benyttes effektivt, sier leder i Jernbaneforbundet, Jane B. Sæthre til Byggeindustrien. 

Forbundslederen sier de stiller seg undrende til hvorfor bruken av innleie har tatt helt av.

–  Det må være en eller flere underliggende årsaker. Det er ingen styrt politikk fra Bane NOR, men vanskelig å få kvalifiserte og erfarne prosjektledere gjennom de ordinære søkeprosessene. Prosjektene er forbundet med stor risiko og vi er dessverre vitne til store overskridelser på økonomi og tidsbruk. Du bygger ikke akkurat CV når anleggene blir mer kompliserte enn forutsatt med mye negativ omtale under marsjen, sier Sæthre.

Hun tror lønnsnivået som fast ansatt ikke er attraktivt nok.

– Vi har vært i dialog med Bane NOR gjennom tid. De har til hensikt å rydde opp og vi er informert om hvor krevende dette er, sier Sæthre. 

Statsråden forventer god styring

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forventer god styring av samferdselsprosjektene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Statsråd Jon Georg Dale (Frp) svarer slik på innleie-opplysningene som kommer frem i Byggeindustrien:

– Som eier av Bane NOR forventer jeg framdrift og god styring av samtlige samferdselsprosjekter der staten bevilger midler. Jeg har også tydelige forventninger til foretakets arbeid med og bevissthet rundt sitt samfunnsansvar. Foretakets styre har ansvar for å vurdere hvordan disse forventningene følges opp, og dette er regelmessig et tema i eierdialogen, skriver Jon Georg Dale i en e-post til Byggeindustrien.

– Når det gjelder prosjektkostnadene for Follobaneprosjektet, har Bane NOR orientert om at dato for ferdigstilling av prosjektet og styringsrammen står fast fram til foretaket er ferdig med sine vurderinger i løpet av januar 2019. Jeg har lovet å oppdatere Stortinget dersom det foreligger eventuelle endringer i kostnadene for prosjektet, skriver han videre.

Sverre Myrli mener innleiespørsmålet er politisk og at ansvaret ligger hos statsråden. 

– Vi kan ikke organisere oss bort fra det politiske ansvaret i samferdselsprosjekter. Vi må sørge for å bruke felleskapets penger riktig, og det er en politisk oppgave, sier Myrli.