Arne Nævra (SV) mener jernbaneoverskridelser i er ferd med å bli en vane og krever svar i Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

SV krever svar fra samferdselsministeren om jernbanesprekker

SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra vil ha jernbanesvar fra samferdselsminsiter Jon Georg Dale  i Stortinget.

Mandag kunne Byggeindustrien fortelle at jernbaneutbyggingen av Venjar-Langset sprekker med én milliard og at Sandbukta-Moss-Såstad også kommer til å bli dyrere enn forventet.

I tillegg øker kostnadene i en rekke store planlagte utbyggingsprosjekter med mange milliarder.

Overskridelsene og kostnadsøkningene får opposisjonen på Stortinget til å reagere.

- Overskridelser på jernbaneutbyggingen har nå begynt å bli en vane. Det er uholdbart for politikere som skal prioritere. SV vil nå kreve at samferdselsministeren kommer til stortinget og redegjør for hva han mener er årsakene til dette, og fortelle hvilke grep han nå ønsker å ta. Vi har jo hørt fra Bane Nor at de har leverandørdialog, og jeg tror dette er viktig. Entreprenører må tidlig inn i bildet og komme med innspill på bakgrunn av erfaring, sier Arne Nævra i SV til Byggeindustrien.

Likevel mener han det er viktig at sprekkene ikke fører til at jernbaneutbyggingen stopper opp.

- Vi har alltid visst at det er dyrt å bygge jernbane, og vi må ikke bli så skremt av kostnadsøkninger at vi som følge av det, reduserer utbygging, for det er prekært behov for opprusting av jernbanen, både av hensyn til miljø og framkommelighet for folk og gods. SV vil i sine alternative budsjetter prioritere jernbane framfor store motorveiprosjekter, og vi vente nå at regjeringa tar høyde for kostnadsøkningen i sitt 2020-budsjett og videre, slik at prosjektene ikke blir forsinket, sier Nævra.