BEKYMRET. Styreleder i Bane NOR, Siri Hatlen, ser med bekymring på de store kostnadsøkningene i de store utbyggingsprosjektene. Arkivfoto: Stian Lysberg Solum/NTB scanpix

Bane NOR-styret bekymret over store kostnadsøkninger

Bane NORs styreleder Siri Hatlen mener Bane NOR har arvet en rekke prosjekter med urealistisk lave kostnadsestiamter.

– Det stemmer at styret er bekymret for de til dels store kostnadsøkninger vi ser på flere av de store prosjektene som er under utføring og der store kontrakter nå skal inngås. Bane NOR har en klar ambisjon om å «få mer for pengene» og det er styrets oppfatning at det jobbes svært godt og profesjonelt med de store prosjektene for å finne de mest kostnadseffektive løsninger som også gir god samfunnsnytte, skriver Bane NORs styreleder Siri Hatlen i en e-post til Byggeindustrien.

Hun mener årsaksforholdene er sammensatt.

– Men jeg vil spesielt peke på at det for enkelte prosjekter som Bane NOR har overtatt ansvaret for har vist seg å være urealistisk lave kostnadsestimater lagt til grunn i KVU/KS1 arbeidet. Et eksempel er strekningen Haug-Seut-Klavestad der blant annet ytterst kompliserte grunnforhold åpenbart ikke har vært tatt høyde for i tidligfase-arbeidet. Store kostnadsøkninger fra tidligfase (KVU/KS1) er en kjent problemstilling også fra andre sektorer, men er svært uheldig da det kan føre til feil prioriteringer i NTP. Bane NOR har iverksatt en gjennomgang av KVU-grunnlaget for andre prosjekter som ennå ikke er kommet til investeringsbeslutning for å gjennomgå og kvalitetssikre forutsetningene på nytt, sier Siri Hatlen.

Hun mener Follobanen er et ekstraordinært tilfelle der en av hovedentreprenørene, Condotte, fikk enorme økonomiske problemer og måtte kastes ut av prosjektet. Det fikk store følgekonsekvenser, ifølge Hatlen.

– Når det gjelder markedet er det en generell utfordring og bekymring som ikke gjelder Bane NOR spesielt. Stor aktivitet kombinert med historisk lav inntjening for mange viktige aktører ser ut til å ha gitt stort prispress. Bane NOR bruker aktivt kontraktstrategi og leverandørdialog for å søke å redusere konsekvensene av denne situasjonen, sier Hatlen i e-posten.