Foto: Statsbygg

Statsbygg har inngått fem dronekontrakter

Statsbygg har inngått fem rammeavtaler for bygningsinspeksjon med drone.

Det skriver den store, statlige byggherren i en pressmelding onsdag.

Rammeavtalene omfatter forskjellige geografiske områder. Aersea AS i Kristiansand vant kontrakten for Oslo-området, mens Norwegian Insurance Management AS i Lier vant kontraktene for Østlandet, Sørlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Den totale maksimalverdien for alle områdene er 54,5 millioner kroner i løpet av en fireårs periode, skriver Statsbygg.

Rammeavtalene gjelder bygningsinspeksjon av tak og fasade ved bruk av droner, samt utarbeidelse av rapport over nødvendige utbedringstiltak.

‒ Inspeksjon med droner er ledd i Statsbyggs satsing på digitalisering og effektivisering av eiendomsdriften. Dette initiativet alene vil sikre at Statsbygg tar ut betydelige besparelser i driften av eiendom, sier Anett Andreassen, direktør for digitalisering og utvikling i Statsbygg.

Anskaffelsen er en del av prosjektet SmartDrift. Tildelingskriteriene i konkurransen var pris, kompetanse og erfaring på tilbudt personell og løsningsforslag. I løsningsforslaget ble det blant annet lagt vekt på at løsningene var forenlige med Statsbyggs fremtidige mål om automatisering og bruk av kunstig intelligens som bildegjenkjenning.

Droneinspeksjonene skal benyttes til de årlige inspeksjonsrunder som er en lovpålagte driftsoppgaver på Statsbyggs eiendommer.

Inspeksjonene med droner krever, ifølge pressemeldingen, mindre organisering og tidsbruk enn en tradisjonell inspeksjon hvor det settes opp stilas og annen sikring.

På sikt skriver Statsbygg at de har ambisjoner om at inspeksjonene skal foregå med autonome droner som anvender maskinlæring, kunstig intelligens og bildegjenkjenningsteknologi.