Kunstig intelligens vil skape jobber, og handelsmurer trekkes frem som en av de store farene i den nære fremtiden. Illustrasjonsfoto: Dolph Cantrijn/Hollandse Hoogte

Dette tror topplederne om den teknologiske morgendagen

Toppledere i produksjonsvirksomheter over hele verden har delt sine betraktninger i KPMGs Global Manufacturing Outlook 2018, en undersøkelse som ser nærmere på trender og muligheter knyttet til digital transformasjon og Industri 4.0.

KPMG skriver selv om undersøkelsen i en pressemelding onsdag.

I undersøkelsen Global Manufacturing Outlook 2018 har 300 toppsjefer og industriledere blitt intervjuet om utfordringer, muligheter og fremtidsutsikter. Svarene viser at det ikke er tid å miste når det kommer til å utvikle en helhetlig strategi for digital transformasjon, skriver KPMG.

Sliter med kompetansen

Nye teknologiske verktøy innenfor dataanalyse, kunstig intelligens, avansert robotikk og utvidet virkelighet, endrer spillereglene i bransjen og bærer med seg lovnader om store gevinster når de kombineres med kraften i Tingenes internett (IoT). For å kunne møte de store endringene som den digitale transformasjonen bringer med seg, må produksjonsvirksomhetene ha en klar, langsiktig visjon og en plan som skisserer hva som trengs for å gripe muligheter og overkomme hindre, heter det i pressemeldingen.

– Undersøkelsen viser det KPMG også ser i Norge; bevisstheten omkring behovet for digital transformasjon er høy. Mange har satt seg inn i hva Industri 4.0 betyr, og ser behovet for rask endring, men sliter med å sikre seg kompetansen og med å gjennomføre disse endringene slik at de kommer ut av det med en forbedret konkurranseposisjon, sier Thore Kleppen, Partner og bransjeansvarlig for industri i KPMG Norge.

Dette er undersøkelsens nøkkelfunn

  • Topplederne i produksjonsvirksomhetene er trygge på sitt lederskap, men bekymrer seg for evnen til gjennomføring. To av tre sier de er forberedt på å lede den radikale endringen i virksomhetens forretningsmodell, syv av ti mener ledetiden for den digitale transformasjonen er for lang, og at resultater lar vente på seg, mer en halvparten sier at virksomhetens styre har urealistiske forventninger til return on investment (ROI) og digital transformasjon.
  • Topplederne er usikre på evnen til å håndtere endringer. Tilnærmet to av tre sier at evnen til tilpasning er forretningens nye valuta, og at hvis de reagerer for sent, går de konkurs; det er ikke rom for forsinkelser. En av tre sier at virksomheten sliter med å holde tritt med den teknologiske innovasjonen.
  • To tredjedeler mener kunstig intelligens (AI) vil skape flere jobber enn den vil eliminere, og to av tre sier dataingeniører vil bli den aller viktigste kompetansen for fremtidig vekst.
  • Tett samarbeid i partnerskap er nødvendig i virksomhetens raskt voksende økosystem, men kun seks prosent har oppnådd full transparens i leveransekjeden, til tross for at det er en kjent sak at den har blitt mye viktigere. Mer enn en tredjedel sier at strategiske allianser er den beste strategien for å nå vekstmålene for de neste tre årene.
  • Økt fokus på territorialisme betraktes som den største utfordringen for vekst, mens utviklingsmarkeder prioriterer geografisk ekspansjon mest. Kun halvparten føler seg godt nok rustet til å identifisere nye cybertrusler. Det er 14 prosent lavere enn toppledere i andre bransjer.