Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fløy høyt under tirsdagens besøk hos Veidekke.Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner får instruksjon av BIM- og prosjekttekniker Sverre Flem i Veidekke om håndtering av drone.Sanner inn for landing.BIM-tekniker Øyvind Svaland demonstrerte Veidekkes AR-løsninger for statsrådene.Mye byggeplassteknologi får også plass i lommen.Statsrådene sjekker BIM-kiosken i Frysjaparken.Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner benyttet anledningen tirsdag til å klatre opp i en av Veidekkes heisekraner.Veidekke-tømrer Alexander Humberset fra Oslo gikk fra lærling til fast ansatt i Veidekke i august i fjor, og han er spent på å se om arbeidshverdagen blir mer digital fremover.Konserndirektør Hans Olav Sørli i Veidekke Bygg fortalte statsrådene om hva Veidekke gjør for å sikre at de har riktig kompetanse i organisasjonen.Direktør for digitalisering i Veidekke Eiendom, Mikkel Nielsen (fra venstre) konstituert administrerende direktør i Innovasjon Norge, Hans Martin Vikdal og Hege Dammerud, leder for Veidekkeskolen.

Sanner og Isaksen testet ny byggeplass-teknologi hos Veidekke

Digitale verktøy kan gi gevinst for både effektiviteten og attraktiviteten til byggenæringen, men håndverkeren er fortsatt viktigere enn verktøyet. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner besøkte Veidekke-prosjektet Frysjaparken, hvor nye løsninger gir nye muligheter, men også nye utfordringer.

To Høyre-statsråder besøkte Veidekke-prosjektet Frysjaparken tirsdag. Utgangspunktet for visitten var regjeringens kompetanseplattform Lære hele livet, som er ment å sikre at norske arbeidere ikke skal gå ut på dato i en mer teknologisk avansert arbeidshverdag.

Med nye innovasjoner i byggenæringen, vil det stilles krav til mer og annen type kompetanse enn det tidligere tider har krevd av håndverkerne. Å lykkes krever at erfarne håndverkere plukker opp de nye verktøyene, og kanskje også at man snur på erfaringsdelingen og lar de ferskeste og yngste arbeidstakere lære bort en ting eller to.

Krever kompetansepåfyll

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner mener både det offentlige og det private må satse for å gjennomføre et godt digitalt løft.

– De viktigste investeringene må næringen gjøre selv, men det må også være samarbeid mellom myndighetene og næringslivet, nettopp fordi vi må få til en bedre kobling mellom utdanning og næringsliv. Vi stiller nå med bransjeprogram og midler til fleksible videreutdanningstilbud for digital kompetanse, men alt dette skal skje i samspill med bedriftene næringslivet, for tilbudet må svare på de behovene som bedriftene har, sier han til Byggeindustrien.

– Gevinsten blir for det første at bedriftene får den kompetansen de har behov for. Utviklingen går så raskt at man nå har behov for en annen kompetanse og mer kompetanse enn man hadde i fortiden, og det andre er at vi må unngå at folk går ut på dato. Vi ønsker at folk skal stå lengre i jobb, og da må det være mulig å få kompetansepåfyll mens du er i arbeid, sier Sanner.

Ny virkelighet

Sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen møtte han Veidekke-ansatte, BNL, EBA, Innovasjon Norge og NTNU på anleggskontoret til Frysjaparken tirsdag. Her ble de introdusert for hvordan Veidekke bruker droner til å registrere og dokumentere fremgang og hindringer på byggeplassen ved hjelp av droner, hvordan BIM-kiosken gir lett tilgang til modellen ute på byggeplassen og hvordan Veidekke-hjelmer med innebygd augmented reality (AR) brukes til kvalitetssikring.

BIM-tekniker Øyvind Svaland bekrefter overfor Byggeindustrien at Hololens-hjelmene allerede er i bruk på noen få forskjellige prosjekter.

– Det er riktig å si at vi bruker dette av og til i to til tre prosjekter nå. Denne typen visuell fremstilling er det beste informasjonsmediet i et byggeprosjekt, og hvis dette slår an, vil det være helt banebrytende. På dette prosjektet brukes hjelmene til kvalitetssikring av rør og betong, men dette er bare første steg på veien. Vi er i ferd med å knekke koden, og innen tre til fire måneder tror jeg vi kan måle verdien, sier Svaland entusiastisk.

Kompetanseprogram(vare)

BIM- og prosjekttekniker Sverre Flem i Veidekke ble blant annet spurt ut av Torbjørn Røe Isaksen om hva som er utfordringene når man digitaliserer byggeprosesser.

– Det er ofte flere ting; det er det menneskelige, det er hardware og det er software. Den største bøygen er å få folk til å bruke det. Hvis det kommer en ny teknologi som er vanskelig å bruke, da faller det bort med en gang, forteller Flem.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner kommenterer også at den nye og mer digitale arbeidshverdagen i byggenæringen krever at også utdanningsinstitusjonene følger etter, og at svaret på en næring i konstant endring kan være en utdanning som holder følge gjennom arbeidslivet.

– Vi ser at det er en mis-match mellom de behovene som er og det tilbudet som gis. Mange av utdanningsinstitusjonene er tilpasset en annen tid. Nå må man lære mer hele livet, og ikke nødvendigvis gå tilbake til skolebenken, men lære på jobb. Da krever det noe litt annet av utdanningsinstitusjonene, sier Sanner.

Ny generasjon

Veidekke-tømrer Alexander Humberset fra Oslo gikk fra lærling til fast ansatt i Veidekke i august i fjor, og han er spent på å se om arbeidshverdagen blir mer digital fremover.

– Jeg er tømrer, så vi sitter ikke så veldig med de digitale modellene, men vi snakker jo med basen som bruker BIM-kiosken. Jeg har følelsen av at Veidekke er langt fremme, og jeg tror de kan være med på å revolusjonere bransjen, sier 20-åringen til Byggeindustrien.

Han tror de digitale verktøyene kan gjøre næringen mer tiltrekkende for unge arbeidssøkere, og tror også hans generasjon kan bidra med egen kompetanse i det digitale skiftet.

– De digitale modellene er enklere å forstå, og når man skal søke på yrkesfag er det mange som er leie av papir. Mange av oss bruker også mye tid ved en skjerm, og det er bare å se hvem som blir spurt hvis noe er galt med en iPhone hjemme; da er det gjerne barna som hjelper foreldrene, sier han.