– Kunnskap om sirkularitet er viktig for å kunne planlegge for økt ombruk, og digitalisering er det viktigste verktøyet vi trenger for å lykkes med en mer sirkulær byggenæring, sier Lars Petter Bingh i Statsbygg. Madasters Marie Drange er tilfreds med å ha fått Statsbygg med i sitt ombruksprogram.
– Kunnskap om sirkularitet er viktig for å kunne planlegge for økt ombruk, og digitalisering er det viktigste verktøyet vi trenger for å lykkes med en mer sirkulær byggenæring, sier Lars Petter Bingh i Statsbygg. Madasters Marie Drange er tilfreds med å ha fått Statsbygg med i sitt ombruksprogram.

Statsbygg blir med i pionerprogram for økt ombruk

Statsbygg inngår samarbeid med Madasters Pionerprogram for økt sirkularitet i byggenæringen.

Madaster Norge har etablert Pionerprogrammet for å samarbeide med ulike nøkkelaktører for å omstille bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen til helhetlige, grønne og sirkulære verdikjeder.

Ombruk av byggematerialer er prioritert av myndighetene i EU og Norge fordi det bidrar til å kutte klimagassutslipp, redusere uttak av råmaterialer og minske avfall, heter det i en pressemelding fra den digitale materialbanken.

– Å delta i pionerprogrammet til Madaster passer godt inn med våre kjerneverdier. I Statsbygg legger vi vekt på å være en modig og konstruktiv bidragsyter i omstillingen til det grønne skiftet. Vi bruker posisjonen vår til å dyrke frem en mer klimavennlig og digital byggenæring, sier Lars Petter Bingh, leder for seksjon for miljø og klima i faglig ressurssenter i Statsbygg.

Norge har satt seg mål om å redusere utslippet av klimagasser med opptil 55 prosent innen 2030. Bidrag fra byggenæringen er viktig for å lykkes. Statsbygg med sine 2300 bygninger og til enhver tid over 100 prosjekter gående ser Madasters funksjoner som nyttige i omstilingen til en mer klimavennlig og sirkluær byggenæring.

– I Madasters digitale plattform defineres bygg som materialbanker og gis et materialpass. Slik beregnes sirkularitet i byggets livsløp, noe som forenkler ombruksprosessen for byggherrer, sier Marie Drange, leder for Madaster Norge.

Madaster er koblet mot norske produktdatabaser og en global råvarekalkulator. Gjennom å samle data genereres en sirkularitetsindeks over byggets materialer, finansiell restverdi og beregning av i CO2-fotavtrykket av materialene i bygget.

Statsbygg har satt ned en gruppe med ansatte som skal jobbe frem ulike prosjekter som er aktuelle å registrere i den digitale plattformen.

–Klima, sirkulærøkonomi og lokalmiljø har vært de viktigste satsningsområdene for Statsbygg de siste årene. Vi ser at ombruk at byggematerialer kan svare opp alle disse prioriteringene, og gleder oss til å starte opp samarbeidet, sier Bingh.

– I digitaliseringen av byggenæringen ligger det et enormt potensial for å redusere bruken av råmaterialer, forbedre energieffektiviteten og kutte utslippene. Det vil hjelpe oss til å lykkes med 1,5 gradersmålet, sier Drange.