Foto: Ellen Høvik
Foto: Ellen Høvik

Entra inngår samarbeid med Madaster

Entrahar inngått en avtale med Madaster for å kartlegge sirkularitet, ombrukspotensial og finansiell restverdi av sine bygg.

– Vår forretningsstrategi er å være miljøledende i bransjen. Vi jobber systematisk med å redusere klimagassfotavtrykket i vår eiendomsportefølje og sikre eiendomsverdiene for fremtiden. Samarbeid med andre aktører er viktig for å lykkes med en bærekraftig verdikjede, og vi ser frem til å delta i pionerprogrammet til Madaster Norge, sier Henning Stalsberg, leder kundeservice og driftstøtte i Entra i en pressemelding.

Samarbeidet vil i første omgang gjelde et utvalgt bygg i Entras eiendomsportefølje. Marie Drange, daglig leder i Madaster Norge, gleder seg til samarbeidet.

– Digitalisering og samarbeid er nøkkelen for å lykkes med omstillingen av byggenæringen. Vårt mål er at Madaster skal bidra til at næringen skal gå fra å være en del av utfordringen, til å bli en del av løsningen, påpeker Drange i meldingen.

– Hensynet til miljø og klima er viktig for Entra. De siste årene har vi hatt et spesielt søkelys på sirkulærøkonomi, energieffektive bygg og miljøsertifisering av vår eiendomsportefølje. Entra har valgt å delta i pionerprogrammet til Madaster for å lære mer om deres system som på sikt har ambisjoner om å tilfredsstille de kommende kravene i EU-taksonomien, sier Stalsberg.

Madasters digitale plattform definerer hvert bygg som en materialbank og leverer materialpass. Samarbeidspartnere får tilgang til sirkularitetsindeks, finansberegning og karbonkalkulator.

– Vi er spente på hvilke resultater systemet vil generere, samt hvilke verdier det er i materialene i vårt pilotbygg, forteller Stalsberg.