Solveig Dahl Grue, daglig leder i Ratio Arkitekter signerte pioneravtale med Madaster, her representert ved Leif Nordhus, tidligere leder av Madaster Norge. Foto: Ratio Arkitekter

Solveig Dahl Grue, daglig leder i Ratio Arkitekter signerte pioneravtale med Madaster, her representert ved Leif Nordhus, tidligere leder av Madaster Norge. Foto: Ratio Arkitekter

Ratio arkitekter inngår samarbeid med Madaster

Ratio arkitekter og programvareselskapet Madaster har inngått et samarbeid for mer sirkulært design.

Det skriver Madaster i en pressemelding fredag.

– Arkitekter er viktige i omstillingen til en sirkulær økonomi der ressursene skal forbli lengst mulig i kretsløpet, sier daglig leder Marie Drange i Madaster.

I Madasters Pionerprogram samles samarbeidspartnerne til felles læring, utvikling og praktisk bruk av Madasters plattform. Ratio arkitekter er det første arkitektselskapet som har signert en pioneravtale med Madaster.

– Pionerprogrammet og plattformen til Madaster svarer godt på de målene Ratio arkitekter har satt seg. Gjennom Pionerprogrammet ønsker vi å styrke vår kompetanse innenfor BIM, materialbruk, byggbarhet og sirkulærøkonomi. Vi ser at det er gode muligheter til å utvikle plattformen til å bli et sterkt prosjekteringsverktøy for arkitekter og andre rådgivere. Og ikke minst ser vi verdien av å ta del i nettverket, med de muligheter for kunnskapsdeling og samarbeidsprosjekter som det kan gi, sier Solveig Dahl Grue, daglig leder i Ratio arkitekter, i pressemeldingen.

I Madaster-plattformen registreres byggene som materialbanker, og får et materialpass som forteller om byggematerialenes sirkularitet, toksisitet og karbonutslipp.

– Ved å designe for ombruk av byggematerialer lar vi ressursene forbli i økonomien lengst mulig. Det bidrar til mindre råvareforbruk, redusert avfall, mindre utslipp og lavere energiforbruk. Sånn sett er Madaster et viktig ledd for å sikre en bærekraftig byggenæring, sier Marie Drange i pressemeldingen.