Øyvind Mork

- RIF har en historie å være stolt av

Styreleder Øyvind Mork i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) la i sin åpningstale på høstkonferansen vekt på at foreningen har en historie å være stolt av.

- RIF er rådgiverbransjens definitive talerør. Våre medlemmer omsetter totalt for cirka 20 milliarder kroner i året. Dermed er så og si hele rådgiverbransjen medlemmer i RIF, noe som gir foreningen tyngde, sier Mork.

Han mener RIF har en historie å være stolt av, og dro frem flere punkter for å belyse historien og viktige hendelser rundt foreningen.

Foreningen ble stiftet under navnet Tekniske Konsulenters Forening 9. oktober 1919 – med 14 personlige medlemmer. I 1928 melder TKF seg inn i FIDIC.

- I 1951 runder vi 100 medlemmer, og i 1957 skifter vi navn til Rådgivende Ingeniørers Forening. I 1966 etableres et eget sekretariat – og en del åre senere, i 1987, skjer en viktig endring i foreningen, da vi går over fra personlig medlemskap til firmamedlemskap. I dag har vi en medlemsmasse som dekker minst 80 prosent av rådgiverbransjen, og som teller hele 12.000 medarbeidere hos våre medlemmer. Det er en størrelse vi kan være stolte av, mener RIFs styreleder.

Han er også helt klar på at byggenæringen på ingen måte ligger bakpå i teknologiutviklingen – og at det er verdt å legge merke til at bransjen ligger langt fremme både med tanke på aktivitet og hva som planlegges og faktisk bygges.

- I dette bildet er det viktig å merke seg hvor stor del av verdiskapningen som skjer i planleggingsfasen – jobbene som rådgiverne står for, legger han til.

Mork peker også på at rådgiverne spiller en helt avgjørende rolle i digitaliseringen av næringen vi nå står ovenfor.

- BIM og annen ny teknologi krever økt samhandling. Man må få BIM-modellen gjennomgående i hele prosessen og mellom alle leddene i verdikjeden, og det er rådgiverbransjen som er best stilt til å få dette til, sier Mork.

Samtidig understreker Mork at selv om det er mye har endret seg i løpet av de siste tiårene – er mye av arbeidsformen likevel på mange måter lik som før.

- Det handler om å jobbe godt sammen, sier han.