Hilde Tonne

- Byggebransjen ikke forberedt på en digital verden

Chief innovation officer Hilde Tonne i Rambøll Group mener byggebransjen globalt sett ikke er forberedt på en digital verden – men at det er store muligheter for å endre på dette bildet.

– Byggebransjen ligger som nummer 13 av 13 ulike næringer når det gjelder å være forberedt på en digital verden. Hvordan kan vi snu dette - hva står vi overfor - og hvordan kan vi gå gjennom utviklingen som står foran oss, spurte Tonne tilhørerne på RIFs høstkonferanse.

Innlendingen hennes hadde fått tittelen Innovasjon eller solnedgang».

Hun peker på at rådgiverbransjen har store muligheter til å bli en innovasjonskraft i byggenæringen.

– Vi må øke verdien vi leverer i tillegg til selve rådgivingen. Dette må skje gjennom innovasjon og merverdi – slik kan vi snu trenden og få en soloppgang i stedet for en solnedgang.

Tonne trekker frem spesielt to punkter som viktige premisser rundt dette.

– For det første er det viktig å huske på at digitaliseringen er global, og at vi dermed er utsatt for en digital konkurranse også her i Norge. For det andre; kunden er sjefen – og det må vi tilpasse oss, påpeker Tonne.

Hun mener at de har teknologien – men at bransjen må se nærmere på hvilke forretningsmodeller som kan legges til grunn for å skape verdier for kunden.

– Det er samtidig viktig å tenke på prisingen i en mer effektiv og digital måte å arbeide etter. Har man en digitalisert arbeidsmetode som kan gjøre en jobb på to timer i stedet for to uker er det viktig å tenke på gode prismodeller, påpeker Tonne.

Hun er også helt klar på at det er viktig å få benytte kompetansen som finnes rundt om i organisasjonene.

– Denne må tas i bruk og alle må kjenne til kompetansen som finnes. Teknologiendringen er helt ekstrem. Det må vi ta inn over oss og jobbe etter. Og husk at dette starter på toppen og er et lederansvar. Dessuten må lederne merke seg at kultur spiser strategi til frokost, sier Tonne, som avsluttet med å påpeke at byggenæringen må rive ned siloene om den skal klare å få til den nødvendige digitale utviklingen.