E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby. Foto: Rune Kjøs/ Nye Veier.

E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby. Foto: Rune Kjøs/ Nye Veier.

Nye Veier signerer ikke E6-kontrakt med OHL

Nye Veier har valgt å ikke signere kontrakt med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. om utbygging av firefelts E6 mellom Storhove og Øyer i Innlandet. Det er andre gangen Nye Veier må avlyse konkurransen om denne E6-strekningen.

I mai annonserte Nye Veier at de valgte OHL og deres rådgiver Afry til å bygge E6-strekningen. Planen var å gjennomføre en fase med konkretisering av prosjektet og signere en kontrakt.

– Både OHL og Nye Veier har i konkretiseringsfasen av prosjektet avdekket forhold som gjør at risikoen med å signere kontrakten er for stor. OHL har derfor bedt om å få trekke sitt tilbud, forklarer Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, en pressemelding.

– Selv om begge parter er skuffet over resultatet, er det bedre å avslutte før prosjektering og bygging starter, understreker Børseth.

Kan ikke gå i detaljer

– Kan du si litt mer om hva Nye Veier legger i at det er avdekket forhold som gjør at risikoen med å signere kontrakten er for stor?

– Det jeg kan si er at når vi har gått gjennom detaljene i prosjektet i konkretiseringsfasen, så har entreprenør sett noen risikoer som de ikke har tatt helt høyde for, og da blir det vanskelig for de å inngå kontrakt, og det ser vi også. Jeg kan ikke gå inn på detaljer på hvilke saker det er, sier Børseth til Byggeindustrien.

– Handler dette om at OHL har innsett at de sliter med å utføre prosjektet innenfor maksprisen Nye Veier har satt?

– De har et bindene tilbud som ligger under maksprisen, men de ser vel at deres risiko i prosjektet blir for stor, og når de avdekker det så er det ikke noe poeng å fortsette, sier Børseth.

Viktig med balansert deling av riskio

Balansert deling av risiko mellom totalentreprenør og byggherre er viktig i store prosjekter, skriver Nye Veier i meldingen.

– Å sikre gode og trygge avtaler i alle prosjekter er en viktig del av vårt oppdrag og samfunnsansvar. For fellesskapets ressurser er det viktig at vi har god og solid oversikt over gjennomføringen av alle prosjektene, samt trygghet for at valgt totalentreprenør kan gjennomføre prosjektene i samsvar med avtalte rammer, utdyper Børseth.

Ikke aktuelt med ny konkurranse før til neste år

E6 Storhove – Øyer er en av tre kontrakter under utbyggingen av 43 kilometer firefelts E6 mellom Moelv og Øyer.

Prosjektet omfatter bygging av 9,6 kilometer firefeltsvei mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer, inkludert en ny toløpstunnel på cirka 2,6 kilometer.

Nye Veier ønsker nå å se strekningen i sammenheng med utbyggingen videre fra Øyer og nordover til Otta i Gudbrandsdalen. Uansett hvilken oppdeling Nye Veier går for, så vil det ifølge selskapet ikke være aktuelt med en ny konkurranse før i 2022.

– Vi må vurdere hvordan vi nå skal dele opp. Vi ønsker å se prosjektet i en helhet med strekningen nord for Øyer, men det kan bli at vi lyser ut E6 Storhove – Øyer på nytt, kommenterer Børseth.

Det vil i så fall bli tredje gangen Nye Veier lyser ut strekningen E6 Storhove - Øyer.