Bjørn Børseth i Nye Veier.

Nye Veier må lyse ut E6 Storhove - Øyer på nytt - avviste det eneste tilbudet som kom inn

Konkurransen om hvem som får bygge E6 Storhove – Øyer for Nye Veier er avlyst. Det var kun en av fem kvalifiserte grupperinger som la inn tilbud, og dette tilbudet ble avvist.

– Vi avlyser fordi vi kun fikk inn et tilbud, og det tilbudet ble avvist på grunn av vesentlige forbehold, som ikke var i henhold til kontraktskravene våre, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, til Byggeindustrien.

I slutten av januar kom Nye Veier med meldingen om at følgende fem grupperinger var med i konkurransen om E6-strekningen mellom Storhove og Øyer:

*AF Gruppen – Norconsult

* Arbeidsfellesskap Bertelsen & Garpestad AS & Metrostav - ÅF Engineering AS (AFRY)

* COMSA S.A.U – SWS Engineering S.p.A

* Arbeidsfellesskap Implenia Norge AS & Roadbridge Holding Ltd – Sweco

* NCC Norge – NCC AB – Multiconsult

– Tilbudsfristen var 21. august, og det var kun arbeidsfellesskapet Implenia/Roadbridge som leverte tilbud. Jeg kan ikke gå inn på detaljer hvorfor tilbudet ble avvist, men vi prøvde å komme frem til en avklaring med den ene tilbyderen, opplyser Børseth.

For lav pris?

– Er det prisen Nye Veier har satt som er årsaken til at fire av fem kvalifiserte grupperinger trekker seg fra konkurransen?

– Vi setter alltid en pris og hvorvidt den er for lav er en av tingene vi skal vi jobbe med å få svar på frem mot neste utlysning som blir i månedsskifte oktober/november. Vi kommer til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant de som var kvalifisert og kunne konkurrere, for å se hva vi må justere på i den neste konkurransen. Det samme gjorde vi også ved de to andre tilfellene hvor vi har måttet avlyse en konkurranse, sier Børseth.

Ny konkurranse

E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer, består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på cirka 2,6 kilometer forbi Fåberg. Nye Veier har estimert entreprisekostnaden til 1,3 milliarder kroner, eksklusiv moms.

I utgangspunktet skulle entreprenør bli valgt i april/mai, mens byggestart var estimert til slutten av 2020. Ifølge Børseth var det koronasituasjonen, samt avklaringer rundt reguleringsplanen, som er årsaken til at prosessen har dratt ut i tid.

Mandag kom Nye Veier med en melding hvor de varslet at konkurransen om E6 Storhove – Øyer lyses ut på nytt i månedsskifte oktober/november i år.

- Konkurransen blir lyst ut på nytt i månedsskifte oktober/november i år og vi planlegger med kontraktsignering til sommeren. Nå tar vi med oss ny kunnskap og de nylig vedtatte reguleringsplanene inn i en ryddig konkurranse uten planrisiko, sier Børseth i meldingen.

Godkjent reguleringsplan

Omtrent samtidig med at Nye Veier sendte ut melding om at de arrangerer ny konkurranse om E6 Storhove – Øyer, kom det også melding om at både Lillehammer og Øyer kommuner har vedtatt reguleringsplanen for utbygging av E6 Storhove – Øyer.

– Vi har aldri vært nærmere realisering av ny E6 fra Moelv til Øyer enn det vi er nå. Både Lillehammer og Øyer har gjennom godt samarbeid i planfasen lagt til rette for at det nå blir byggestart på Storhove – Øyer i 2021. I praksis betyr dette at Nye Veier om få måneder er i gang med utbyggingen av Gudbrandsdalen, samtidig som vi er godt i gang med planfasene både på Moelv – Storhove og Øyer – Otta, sier Øyvind Moshagen, utbyggingsdirektør i Nye Veier.

Forberedende arbeider

Moshagen opplyser at de nå går ut i markedet for å finne en entreprenør som kan gjennomføre forberedende arbeider, som består av blant annet av å rive hus, hugge skog, tilrettelegge for massedeponi og avdekke de to tunnelpåhuggene.

- Vi har god erfaring med forberedende entrepriser fra tidligere og erfarer at dette er attraktive oppdrag for små og mellomstore entreprenører. Dette blir en god mulighet for lokale og regionale aktører som har ledig kapasitet utover vinteren og våren. Det blir altså oppstart i anlegget som opprinnelig planlagt, men selve tunnelarbeidene kommer til å starte noen måneder senere. Ved å gjennomføre forberedende arbeider ligger alt til rette for effektiv anleggsdrift når totalentreprenøren starter på sitt arbeid høsten 2021, sier Moshagen.

43 kilometer firefeltsvei ferdig i 20205

Utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer er planlagt ferdigstilt i 2025. Bjørn Børseth tror ikke utsettelsen av E6 Storhove – Øyer får noe konsekvenser for ferdigstillingen av E6 Moelv – Øyer.

– Vi ønsker fortsatt å komme i mål som planlagt, men vi må se litt mer på hva utsettelsen betyr for fremdriften, sier han til Byggeindustrien.

Nye Veier må arrangere ny konkuuranse om byggingen av den 9,6 kiloemter lange E6-strekningen mellom Storhove og Øyer i Innlandet. Illustrasjon: Nye Veier