– Det er ingen hemmelighet at Nye Veier måtte avlyse konkurransen om E6 Storhove – Øyer på grunn av for lav makspris, sier avdelingsdirektør Erik Frogner i AF Anlegg.

AF-direktør mener varsellampene bør lyse når entreprenører trekker seg fra Nye Veier-konkurransene

AF Gruppen har trukket seg fra to Nye Veier-konkurranser med begrunnelsen at maksprisen er satt for lavt. Bjørn Børseth i Nye Veier, sier det er viktig at alle som deltar i konkurransene er innforstått med maksprisen, og mener det er uheldig at kvalifiserte entreprenører trekker seg.

I forrige uke opplyste AF Gruppen at det var Nye Veiers lave makspris som gjorde at entreprenørselskapet trakk seg fra konkurransen om E18 Langangen – Rugtvedt. AF Gruppen var eneste norske entreprenør som var kvalifisert for prosjektet hvor Nye Veier hadde satt et pristak på 4,940 milliarder kroner, eksklusive moms.

– AF ønsket å prioritere et tilbud på E18 Langangen-Rugtvedt. Vi ble kvalifisert til konkurransen og gjorde grundige vurderinger av prosjektet. Dessverre var vår vurdering at byggherrens makspris var for lav, og vi kunne ikke levere et gyldig tilbud, uttalte direktør Ivar Galaaen i AF Anlegg, til Byggeindustrien.

Fire av fem trakk seg- måtte avlyse

Tidligere i høst kom Nye Veier med nyheten om at veiselskapet måtte avlyse konkurransen om E6 Storhove – Øyer i Innlandet. Implenia/Roadbridge var eneste tilbyder i prosjektet, og ifølge administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge, ble tilbudet avvist fordi det lå over Nye Veiers makspris.

Fire av fem kvalifiserte entreprenører trakk seg fra konkurransen om E6 Storhove – Øyer. Foruten Implenia/Roadbridge, var AF Gruppen, NCC, arbeidsfellesskapet Bertelsen & Garpestad/Metrostav og spanske COMSA, kvalifisert for oppdraget.

– Det er ingen hemmelighet at Nye Veier måtte avlyse konkurransen om E6 Storhove – Øyer på grunn av for lav makspris. Ved både E18 Langangen – Rugtvedt og E6 Storhove – Øyer ga vi i møte med Nye Veier klare tilbakemeldinger på at maksprisen ikke var oppnåelig for oss, basert på vår kunnskap om kostnadsnivå, sier avdelingsdirektør Erik Frogner i AF Anlegg, til Byggeindustrien.

Frogner er ikke imot bruken av makspris, men han mener varsellampene bør lyse hos Nye Veier når entreprenører må trekke seg som en følge av at maksprisen er satt for lavt.

– Vi opplever at for lave makspriser gjør at tildelingskriteriet pris får en større betydning enn tiltenkt, sier Frogner.

Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier.

– Avlysning skyldes flere forhold

Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier, sier de måtte avlyse konkurransen om Storhove-Øyer fordi de kun fikk inn ett tilbud med vesentlige forbehold. Han mener flere forhold er årsaken til at de ikke fikk inn mer enn ett tilbud i E6-konkurransen.

– Vi har hittil avlyst tre konkurranser på grunn av manglende konkurranse/ tilbud. I to av disse har vi gjennomført ny konkurranse og kommet i mål innenfor makspris. Vi planlegger å komme ut med Storhove-Øyer på nytt neste uke, og interessen er stor både nasjonalt og internasjonalt for dette prosjektet, sier Børseth.

Han kan opplyse at Nye Veier har kommet i mål med samtlige ti kontrakter hvor de har benyttet makspris. E18 Langangen-Rugtvedt blir den 11. kontrakten Nye Veier signerer der tilbudet er innenfor makspris. Totalt har Nye Veier signert 15 kontrakter hvorav 11 er med makspris.

– Det vil vi betegne som vellykket hittil, kommenterer Børseth.

– De som trekker seg stenger plassen for andre

– Blir ikke poenget med at pris kun teller 25 prosent i Nye Veier-konkurransene litt borte hvis maksprisen er satt så lavt at entreprenører må trekke seg?

– Det er uheldig at kvalifiserte tilbydere velger å trekke seg fra konkurransene. Vi tar normalt med fire-fem tilbydere i konkurransene fordi det av ulike grunner er tilbydere som velger å ikke levere tilbud. Vi ønsker selvsagt at de vi velger ut til tilbudsfasen skal levere tilbud til en konkurranse de selv har valgt å delta i. De som ikke leverer tilbud stenger plassen for de andre som er kvalifisert, men som ikke ble valgt ut. Vi har i snitt sju søkere til våre konkurranser, og må derfor i snitt velge bort to-tre tilbydere i kvalifikasjonen. Derfor er det viktig at alle som deltar i våre konkurranser er innforstått med den maksprisen som gjelder for det aktuelle prosjektet, og at de vurderer muligheten for å komme under maksprisen før de søker kvalifikasjon. Våre kommende konkurranser ligger tilgjengelig på våre nettsider, med rammer og omfang, i god tid før de kunngjøres, sier Børseth.

Han poengterer at hensikten med makspris/budsjettpris er å sikre at Nye Veier-prosjektene kommer innenfor de økonomiske rammer de har satt for prosjektet.

– Vi ønsker mer vei for pengene, og vi vil fortsette med å utfordre leverandørene på å komme opp med smarte løsninger som får kostnadene ned, sier Børseth.

Tilbakemeldingene varierer

Ifølge Nye Veier-direktøren varierer tilbakemeldingene de får fra entreprenørene på maksprisfra konkurranse til konkurranse.

– Vi lytter selvsagt til de tilbakemeldinger vi får, men det betyr ikke det samme som at vi endrer maksprisen. Vi har kommet i mål innenfor makspris i elleve av konkurransene, og i noen av disse har vi justert maksprisen basert på tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene fra leverandørene spriker mye, og vi har tilbud i konkurransene der tilbydere ligger godt under maksprisen, mens andre ligger godt over makspris, fastslår Børseth.

Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.

– Må være realistisk og riktig

Byggeindustrien har spurt noen av de største entreprenørene om hav de tenker om Nye Veiers bruk av makspris. Konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg, kommer med følgende kommentar.

– Vi tenker at det er greit så lenge maksprisen er realistisk og riktig. Det er viktig at det ikke gjøres prisdrivende endringer i konkurransegrunnlag gjennom tilbudsfasen uten at maksprisen endres. Det vil i så fall være å mislede entreprenører til å jobbe med tilbud hvor man finner maksprisen realistisk, mens betingelsene for dette forrykkes i etterkant, sier Larsen.

Han tilføyer at Nye Veier sin måte å velge leverandører på har vært et skritt i riktig retning i forhold til rene priskonkurranser, og han påpeker at det å prøve ut noe nytt ofte vil innebære noen justeringer før man treffer en metode som hensyntar flest mulige forhold.

Vil ikke kommentere

NCC, som var et av selskapene som trakk seg fra konkurransen og E6 Storhove – Øyer, ønsker ikke å kommentere noe rundt Nye Veiers makspriser. Heller ikke Hæhre Entreprenør ønsker å si noe om makspriser per nå.

Hæhre Entreprenør var riktig nok blant entreprenørene som tidlig uttalte seg om makspris da selskapet i 2017 droppet å være med i prekvalifiseringen til Nye Veiers E39-prosjekt mellom Kristiansand vest og Mandal Øst. Konkurransen ble den gangen avlyst fordi Nye Veier kun sto igjen med to prekvalifiserte tilbydere.

– Under arbeidet med prekvalifiseringen bestemte vi oss for ikke å levere inn søknad på jobben. Dette gjorde vi med bakgrunn i at byggherrens makspris var satt for lavt, uttalte Albert Kr. Hæhre i 2017.

Sommeren 2018 ble det også kjent at både Skanska og AF Gruppen ble avvist i konkurransen om E6-strekningen mellom Ranheim og Værnes i Trøndelag fordi de i sine tilbud hadde forbehold knyttet til makspris. Spanske Acciona vant prosjektet som har en kontraktssum på 4,3 milliarder kroner.