E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby. Foto: Rune Kjøs/ Nye Veier.
E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby. Foto: Rune Kjøs/ Nye Veier.

Nye Veier velger spansk i Innlandet - avviste de tre andre tilbydere

Nye Veier har valgt å gå videre med den spanske entreprenøren Obrascón Huarte Lain S.A. (OHL) til konkretiseringsfasen for utbygging av ny trafikksikker firefelts E6 på strekningen Storhove – Øyer i Innlandet.

Entreprenørens tilbud er innenfor Nye Veiers makspris for kontraktsarbeidet pålydende 1,4 milliarder kroner uten merverdiavgift. Obrascón Huarte Lain S.A. har med seg Afry som rådgiver, skriver Nye Veier i en pressemelding.

Den spanske entreprenøren har for øvrig også en av kontraktene på Follobanen.

- Vi har fått positiv respons fra markedet etter at vi gjorde betydelige endringer i konkurransen basert på innspill fra bransjen. Fire tilbydere leverte tilbud innen tilbudsfristen i april, og nå har vi valgt å gå videre med en svært kompetent og erfaren entreprenør. Vi ser frem til å samarbeide med Obrascón Huarte Lain S.A. i konkretiseringsfasen, med felles mål om endelig kontraktsignering før sommeren, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Anskaffelsesprotokollen viser at de tre andre tilbyderne som leverte tilbud alle ble avvist. Veidekke, arbeidsfellesskapet JV BGC (Bertelsen & Garpestad & COMSA S.A.U.) og kinesiske China Communications Construction Company Ltd med begrunnelsen vesentlige avvik fra anskaffelsesdokumentene. Det går også frem at kineserne klaget på vrakingen, men at klagen ikke har blitt tatt til følge.

Nye Veier melder at Obrascón Huarte Lain S.A. svart best på hvordan prosjektet skal nå de fem prestasjonsmålene:

  • Minimere ulemper for alle trafikantgrupper og tredjepart i anleggs- og driftsperioden.
  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og driftsperiode, samt uten brudd på samfunnsansvar.
  • Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.
  • Null uoppgjorte tvister ved ferdigstillelse.
  • Realisere et innovativt og fremtidsrettet veiprosjekt som minimerer bygge- og levetidskostnadene.

Totalentreprisen består av både planlegging, prosjektering og bygging, med planlagt byggestart rundt årsskiftet og ferdigstillelse i løpet av 2025.

- Obrascón Huarte Lain S.A har gjennom sitt tilbud vist at de har satt seg godt inn i prosjektet og kontraktens prestasjonsmål, som blant annet dekker sikkerhet, trafikkavvikling, klima- og miljø, økonomi og innovasjon. Kontrakten for E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på cirka 2,6 kilometer forbi Fåberg, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier i meldingen.

Delstrekningen inngår i utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer.

- Med valget av Obrascón Huarte Lain S.A opprettholder Nye Veier fremdriften for storutbyggingen av E6. Nå ser vi frem til en god konkretiseringsfase og byggestart for etappe to av E6-utbyggingen gjennom Innlandet. E6 knytter sammen Innlandet til et felles bo- og arbeidsmarked med god trafikksikkerhet, redusert reisetid og forbedret fremkommelighet, og prosjektet er viktig både for Innlandet og tilgrensende regioner, sier Moshagen.

Det foreligger vedtatte reguleringsplaner for strekningen. Utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer er delt i tre kontrakter og det er på den nordligste kontrakten Nye Veier har valgt å gå videre med Obrascón Huarte Lain S.A.