E6 Storhove – Øyer er en del av storutbyggingen av E6 Moelv – Øyer. Delstrekningen er ca. 9,6 km lang og består av motorvei i dagen i tillegg til en ca. 2,6 km lang toløps tunnel forbi Fåberg.

Drakamp mellom norske, spanske og kinesiske entreprenører på E6 Storhove – Øyer

Nye Veier har onsdag prekvalifisert fem leverandører til konkurransen om å bygge ny motorvei mellom Storhove og Øyer for Nye Veier.

Strekningen på nesten 10 km inngår i Nye Veiers storutbygging av ny trafikksikker E6 gjennom Innlandet.

De prekvalifiserte er:

  • Veidekke Entreprenør AS med underleverandør Cowi AS
  • JV BGC (arbeidsfellesskapet Bertelsen, Garpestad og Comsa) med underleverandør SWS Engineering S.p.A.
  • Implenia Norge AS med underleverandør Sweco Norge AS
  • Obrascón Huarte Lain S.A med underleverandør Afry Norway AS
  • China Communications Construction Company ltd. Med underleverandør Atkins Norge AS

- Det har vært stor interesse for konkurransen etter at reguleringsplanene ble vedtatt. Av de seks totalentreprenørene som ønsket å bli prekvalifisert til konkurransen går vi nå videre med fem. De fem tilbyderne består av både norske og utenlandske selskaper. Samtlige av de utenlandske totalentreprenørene har med seg norske underleverandører, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding

Delstrekningen er cirka 9,6 kilometer lang og består av motorvei i dagen i tillegg til en cirka 2,6 kilometer lang toløps tunnel forbi Fåberg. Reguleringsplanene for E6-strekningen, som går gjennom både Lillehammer og Øyer kommune, er vedtatt. Veiprosjektet skal Ceequal-sertifiseres.

- Som byggherre ønsker vi i størst mulig grad å ivareta klima og miljø både i planlegging og utbygging av E6. Nye Veier stiller derfor krav overfor leverandørene om at prosjektet skal bærekraftsvurderes etter Ceequal-metoden, sier Aanesland i meldingen.

Nye Veier planlegger å velge totalentreprenør i løpet av våren og signere kontrakt før sommeren.

- Delstrekningen E6 Storhove - Øyer inngår i utbyggingen av 43 kilometer med firefelts motorvei mellom Moelv og Øyer. Prosjektet er delt i tre kontrakter, og det er den nordligste kontrakten det konkurreres om nå. Med kontraktsignering før sommeren blir det tidlig anleggsstart og ferdigstillelse innen utgangen av 2024. Det betyr at Nye Veier om få måneder er i gang med utbyggingen av Gudbrandsdalen, samtidig som vi er godt i gang med planfasene både på Moelv - Storhove og Øyer - Otta, sier utbyggingsdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.