E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby. Foto: Rune Kjøs/ Nye Veier.

E6-strekningen mellom Storhove i Lillehammer og Hunderfossen i Øyer består av 9,6 kilometer med firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på ca. 2,6 kilometer forbi Fåberg. Bildet viser eksisterende vei ved Ensby. Foto: Rune Kjøs/ Nye Veier.

OHL skal bygge E6-prosjektet de først ikke fikk gi tilbud på

Da Nye Veier på starten av 2020 skulle prekvalifisere entreprenører som ville bygge E6 Storhove – Øyer, scoret Obrascón Huarte Lain lavest på referanseprosjekter, og fikk ikke være med til tilbudsfasen. Da prosjektet ble lyst ut på nytt ble det spanske entreprenørskapet plukket ut til å bygge veistrekningen.