Veidekke bygde firefelts E6 mellom Arnkvern og Moelv for Nye Veier. I konkurransen om E6 Storhove – Øyer var ikke entreprenøren i nærheten av å klare Nye veiers makspris.

Veidekke bygde firefelts E6 mellom Arnkvern og Moelv for Nye Veier. I konkurransen om E6 Storhove – Øyer var ikke entreprenøren i nærheten av å klare Nye veiers makspris.

Entreprenører fortviler over Nye Veiers makspriser - halvparten av tilbudene avvist

I Nye Veiers to siste konkurranser har veiselskapet kun sittet igjen med ett godkjent tilbud. Veidekke og AF Gruppen er blant selskapene som nå fortviler over Nye Veiers maksprisberegninger.