Foto: Hampus Lundgren.

AF trakk seg fra Nye Veier-prosjekt fordi maksprisen var for lav

AF Gruppen droppet å levere tilbud på byggingen av E18 Langangen – Rugtvedt. Nye Veier mener makspris fungerer bra, mens bransjeforening er bekymret.

Direktør Ivar Galaaen i AF Anlegg. Foto: AF Gruppen.

AF Gruppen var eneste norske entreprenør som var kvalifisert for Nye Veiers bygging av ny firefelts motorvei mellom Langangen og Rugtvedt i Telemark. Både AF Gruppen og arbeidsfellesskapet Acciona Construcción/Salini Impregilo, droppet å levere inn tilbud i konkurransen hvor Nye Veier hadde satt et pristak på 4,940 milliarder kroner, eksklusive moms.

– AF ønsket å prioritere et tilbud på E18 Langangen-Rugtvedt. Vi ble kvalifisert til konkurransen og gjorde grundige vurderinger av prosjektet. Dessverre var vår vurdering at byggherrens makspris var for lav, og vi kunne ikke levere et gyldig tilbud, sier direktør Ivar Galaaen i AF Anlegg, til Byggeindustrien.

Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier.

Respekterer AFs valg

Bjørn Børseth, direktør kontrakt og marked i Nye Veier, sier de respekterer AF Gruppens valg om å trekke seg fra konkurransen, men han påpeker at Nye Veier fikk inn to tilbud som var innenfor maksprisen.

– AF Gruppen har to pågående og et ferdigstilt prosjekt for Nye Veier, og er en solid og dyktig aktør som vi ønsker å ha med oss i senere konkurranser. Det at de ikke kom i mål denne gangen har vi respekt for, men det er viktig å si at vi også har fått inn tilbud som er innenfor maksprisen, og det er vi fornøyd med, sier Børseth.

– Vi vet det er noen som mener at maksprisene vi setter er for lave, men vi har kommet i mål i hver eneste konkurranse hvor vi har brukt makspris, og det har vi gjort ved nesten alle kontrakter frem til nå, tilføyer Nye Veier-direktøren.

Forutsigbart

Børseth fremhever at det å sette makspris både handler om forutsigbarhet i prosjektene og å nå målsettingen Nye Veier har satt om å kutte kostnadene ved veibygging med 20 prosent.

– Nye Veier ønsker å bygge mer vei for pengene. For å få til det så regner vi på prosjektene og optimaliserer de mest mulig før vi kalkulerer og setter en makspris som vi mener skal være oppnåelig i prosjektet. Maksprisen gir oss forutsigbarhet, og det gir også en forutsigbarhet for entreprenørene fordi de vet hva vi maksimalt er villige til å betale for et veianlegg, understreker Børseth.

Grundig vurdering

– Dere setter maksprisen før dere har vært i dialog med aktørene som skal planlegge og bygge veianlegget. Hvordan kan dere være sikre på at maksprisen er riktig?

– Vi har en egen base med priser som vi kalkulerer prosjektene ut ifra, og vi gjør en meget grundig vurdering av prosjektet før vi går ut i markedet med konkurransen og maksprisen. I konkurransene gjennomfører vi individuelle samtaler med tilbyderne for å sjekke ut om maksprisene er oppnåelige. Tilbakemeldingene vi får i denne dialogen kan spille inn på om vi beholder maksprisen som er satt eller ikke, opplyser Børseth.

Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i EBA. 

Settes på mangelfullt grunnlag?

Arne Aakre, avdelingsleder vei og jernbane i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA), sier makspris har vært et diskusjonstema helt siden Nye Veier ble opprettet.

– Entreprenørene er bekymret for at maksprisen settes på mangelfullt grunnlag, og ikke minst at den settes for lavt. Entreprenørene legger ned en stor innsats for å finne ut om de kan bygge innenfor maksprisen, og k onsekvensene kan bli at kvalifiserte entreprenører blir avvist eller avstår fra å gi tilbud. Nye Veier sier de jobber seriøst og grundig med maksprisen de setter, men hvordan de kommer frem til prisen har vi vel aldri fått et skikkelig godt svar på, sier Aakre til Byggeindustrien.

Betenkelig

– Ifølge Bjørn Børseth har Nye Veier landet alle kontraktene hvor de har satt makspris. Det betyr vel at dette er en praksis som fungerer?

– Ved to av kontraktene har de trukket seg tilbake og kommet med en ny pris. Det vitner vel om at maksprisen ikke alltid er satt riktig. Det er betenkelig når norske entreprenører ikke klarer å komme innenfor maksprisen. Dette kan medføre at interessen fra seriøse aktører blir svekket, hevder Aakre.

Ser ett problem med makspris

Bjørn Børseth i Nye Veier sliter med å finne gode grunner til at de skal slutte med makspris i konkurransene.

– Vi er generelt fornøyde med å sette makspris i prosjektene fordi vi mener det gir forutsigbarhet. Det eneste problemet jeg kan se med bruk av makspris er hvis vi setter den for høyt.

– Vi kommer til å holde på praksisen med makspris også fremover. Hvis vi går bort ifra det, så må vi nødt til å heve vektingen på pris i konkurransene, og det tror jeg ikke bransjen ønsker. Vi vekter pris 25 prosent, og ved for eksempel E18 Langangen – Rugtvedt, var det ikke laveste pris vi valgte på. Det var de andre kriteriene som var utslagsgivende, påpeker Børseth.

To av fem med til slutt

Ifølge Nye Veier fikk de inn tre tilbud på byggingen av E18 Langangen – Rugtvedt. Foruten franske EIFFAGE, som gikk seirende ut av konkurransen, leverte arbeidsfellesskapet Obrascón Huarte Lain/SK Engineering og FCC Construcción tilbud.

– FCC sitt tilbud ble riktignok avvist på grunn av vesentlige forbehold i tilbudet. Derfor var det to aktører som var med inn i den avsluttende evalueringen, opplyser Børseth.

– Er Nye Veier fornøyd når to av fem kvalifiserte grupperinger er med til slutt i konkurransen?

– Ja, vi er veldig fornøyde med at vi fikk inn to gode tilbud. EIFFAGE var også den entreprenørene som var høyest kvalifisert av de fem entreprenørene som var kvalifisert for konkurransen, opplyser Børseth.

Komplekst prosjekt

Utbyggingsstrekningen mellom Langangen og Rugtvedt er 17 kilometer lang. Nye Veier beskriver prosjektet som komplekst med blant annet brukonstruksjoner på til sammen 1,6 kilometer, med ny Grenlandsbru som den største. Det skal også bygges 6,6 kilometer med tunneler i prosjektet.

Bjørn Børseth er ikke bekymret over at det er en debutant i det norske markedet som skal bygge veianlegget til fem milliarder kroner.

– Hvis debutanten ikke hadde hatt den erfaringen fra andre land, så hadde vi vært veldig skeptiske. EIFFAGE er en veldig stor internasjonal aktør på størrelse med Skanska AB. De har noen imponerende referanser, ikke minst på brusiden, og de har gjennomført store og komplekse motorveiutbygginger, som også inneholder tunneler.

– Jeg vil også fremheve at EIFFAGE har satt på sine beste folk på dette prosjektet. Nå skal vi sette oss ned å konkretiser prosjektet ytterligere, men så langt ser dette veldig bra ut. Dette er en veldig profesjonell aktør som jeg tror kan tilføre det norske markedet noe, sier Børseth.

Til orientering så er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no.