Nye Veier måtte avlyse konkurranse om milliardprosjekt - for lav prisramme?

Mandag måtte Nye Veier avlyse konkurransen om E6-strekningen Storhove - Øyer nord for Lillehammer. Fem grupperinger ble kvalifisert til å levere tilbud og konkurrere om å bygge strekningen, men kun arbeidsfellesskapet Implenia Norge AS & Roadbridge Holding Ltd – Sweco valgte å levere tilbud og de ble avvist. De lå for høyt i pris.

Det er stort trykk i anleggsbransjen om dagen, med en rekke pågående og kommende veiprosjekter. Det er relativt kort mellom milliardprosjektene, men det har likevel vært bra konkurranse på flere av jobbene, selv om byggherrene helt sikkert skulle ønske at enda flere konkurrerte.

E6 Storhove - Øyer er en såkalt BVP-anskaffelse, som også inkluderer en konkretiseringsfase og samhandling. Kontrakten skulle gjennomføres som en totalentreprise. Nye Veier har tidligere påpekt at kontraktstrategien for strekningen tidlig identifiserte denne kontrakten som en attraktiv jobb for markedet, og det ble sagt at prekvalifiseringen bekreftet dette. Men bare én aktør valgte altså å gå videre med oppgaven.

Utbyggingen av E6 Storhove – Øyer er ikke blant de aller største. Den passerer milliarden med drøyt 300 millioner kroner. Det er utvilsomt et stort prosjekt, ikke minst om vi ser dette i litt historisk perspektiv. Den er likevel ikke så stor at den burde medføre at interessen ble såpass laber som man her opplevde. Kontrakter til noe over milliarden begynner det etter hvert å bli mange av de lokale aktørene som kan se på og ta på seg – i tillegg til flere utenlandske interessenter. Dermed er det nok hverken størrelsen, ei heller kompleksiteten som gjorde at Nye Veier nå må lyse denne konkurransen ut på nytt. Det meste tyder derfor på at det er prisrammen som har ligget for lavt i dette tilfellet, eller at selve konkurransen var feil innrettet. Aktører som AF Gruppen/Norconsult samt NCC Norge/NCC AB/Multiconsult var alle inne tidligere i prosessen og viste interessen for jobben, men valgte ikke å levere inn tilbud. De eneste som leverte et konkret tilbud på jobben var Implenia Norge AS/Roadbridge Holding Ltd/Sweco, og dette tilbudet ble altså avvist.

Direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, Bjørn Børseth, ønsker overfor Byggeindustrien ikke å gå konkret inn på hvorfor entreprenøren ble avvist, men Implenia-sjef Audun Aaland sier det var prisen som gjorde at de ble avvist. Han mener de leverte en riktig pris på jobben, men dette var altså for høyt. Det pekes også på at det var kontakt mellom partene for å se på dette, men at man ikke kom i mål.

Dermed skal Nye Veier nå sende prosjektet ut i markedet på nytt, og dette skjer allerede i månedsskiftet oktober/november. Før dette skjer må de nok kna og vende på prosjektet for å se på hva som kan gjøres, enten ved å redusere risikoen, gjøre noe med selve innholdet i hva som skal bygges, eller innse at prisrammen som var satt opp var for lav, og at den må justeres opp. Dette er opplagt et prosjekt som burde interesse en lang rekke aktører i den norske byggenæringen. Det er ikke slik at kapasiteten er sprengt, langt i fra. Det er flere aktører, i ulike størrelser, som trenger flere jobber. Men som kjent, de fleste anleggsentreprenørene har i løpet av de senere årene gått på noen reale smeller, og de ønsker selvsagt ikke å gå på et prosjekt de ser det kan være vanskelig å hente inn fortjeneste. Tiden er over for at man tok på seg jobber for å holde skuta gående - det blir for dyrt. Dermed må man gjøre noe med prosjektet om man skal få den konkurransen denne typen utbygginger fortjener.

For Implenia er det selvsagt surt å måtte bli avvist i en konkurranse de sto igjen med å kunne hale i land. Dette skjedde som kjent også ved utbyggingen av Kvitsøy-kontrakten ved Rogfast-prosjektet i fjor. Det koster mye penger å regne på denne typen prosjekter, og mange millioner kroner har gått med til disse anbudsjobbene. Da er det ikke noen behagelig å sitte tomhendt igjen etter en avlysning. Så får vi se hvor stor interessen rundt den nye utlysingen det nå blir. Tidligere erfaringer har vist at med de rette justeringer kan man øke interessen betraktelig. Og interessen i markedet er helt klart til stede, men man må innrette konkurransen riktig og ikke minst være villig se på hva markedet mener oppdraget er verdt.