Implenia/Roadbridge eneste tilbyder ved E6 Storhove – Øyer - ble avvist på pris

Grupperingen Implenia Norge/Roadbridge Holding og Sweco, var alene om å gi tilbud på E6 Storhove – Øyer. Ifølge administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge, var prisen for høy for Nye Veier.

Administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge. (Foto: Fotograf Helle K. Hagen AS).

– Vi er selvsagt veldig skuffet, sier Aaland til Byggeindustrien.

Mandag kom Nye Veier med meldingen om at konkurransen om E6 Storhove – Øyer i Lillehammer og Øyer kommune, lyses ut på nytt i månedsskifte oktober/november i år.

– Vi avlyser fordi vi kun fikk inn et tilbud, og det tilbudet ble avvist på grunn av vesentlige forbehold, som ikke var i henhold til kontraktskravene våre, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, til Byggeindustrien.

Fire av fem trakk seg fra konkurransen 

Nyheten om at E6-konkurransen må kjøres på nytt, kommer åtte måneder etter at Nye Veier hadde kvalifisert fem grupperinger til å være med i konkurransen om byggingen av 9,6 kilometer firefelts motorvei, inkludert ny toløpstunnel på cirka 2,6 kilometer.

Disse fem var:

*AF Gruppen – Norconsult

* Arbeidsfellesskap Bertelsen & Garpestad & Metrostav - ÅF Engineering)

* COMSA S.A.U – SWS Engineering

* Arbeidsfellesskap Implenia Norge & Roadbridge– Sweco

* NCC Norge – NCC AB – Multiconsult

– Tilbudsfristen var 21. august, og det var kun arbeidsfellesskapet Implenia/Roadbridge som leverte tilbud. Jeg kan ikke gå inn på detaljer hvorfor tilbudet ble avvist, men vi prøvde å komme frem til en avklaring med den eneste tilbyderen, opplyser Børseth.

– Hadde et godt tilbud

Ifølge administrerende direktør Audun Aaland i Implenia Norge, handler begrunnelsen for avvisningen om pris. Nye Veier har tidligere estimert entreprisekostnaden i prosjektet til cirka 1,3 milliarder kroner, eksklusiv moms.

– Vi hadde et godt tilbud til en riktig pris, men Nye Veier valgte å avlyse, konstaterer Aaland.

Mistet Rogfast-prosjekt i fjor

Avlysningen av E6-prosjektet skjer bare et år etter at arbeidsfellesskapet Implenia/Stangeland mistet den såkalte Kvitsøy-kontrakten ved Rogfast-prosjektet, da Statens vegvesen avlyste konkurransen fordi tilbudet fra arbeidsfellesskapet lå godt over byggherres estimater. Aaland legger ikke skjul på at det er tungt å svelge at to konkurranser, som de i utgangspunktet lå an til å vinne, har blitt avlyst.

– Vi har lagt ned mye innsats og penger i disse tilbudene. Det er selvsagt alvorlig når vi flere ganger opplever en slik avlysning av konkurransene, kommenterer Implenia-sjefen.