Arkivfoto: Arve Brekkhus

Ny stor kontrakt til AF Gruppen på Nytt Nasjonalmuseum

AF Gruppen har mottatt bestilling fra Statsbygg på entreprise K205 Tett Bygg på Nytt Nasjonalmuseum. 

 Entreprisen omfatter ca. 11.000 m2 fasader og ca. 14.000 m2 tak for Nytt Nasjonalmuseum. Entreprisen består av betongkonstruksjoner, vinduer, dører, porter, luker, stål-, mur-, tømrer-, tekke- og metallarbeider. Terrasse og atrier skal ha natursteinsdekke og fasader skal kles med murt naturstein.

Arbeidene starter i oktober 2015 med forventet ferdigstillelse i juni 2018. Kontraktens verdi, ekskl. opsjoner, er anslått til ca. 285 millioner kroner eks. mva.

- Byggingen av Nytt Nasjonalmuseum for Statsbygg er et viktig og krevende prosjekt. Dette er den andre store kontrakten til AF Gruppen på Nytt Nasjonalmuseum. Vi takker for utvist tillit med nok en kontrakt fra Statsbygg og ser frem til å starte arbeidene med det som blir et signalbygg i hovedstaden, sier konsernsjef i AF Gruppen, Pål Egil Rønn.